อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ผบ.ทอ.เปิดหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 54

ผบ.ทอ.ประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การทัพอากาศ รุ่นที่ 54 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15.39 น.


เมื่อวันที่ 17 ต.ค. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การทัพอากาศ รุ่นที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2563ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งหลักสูตรการทัพอากาศ มีความมุ่งหมาย เพื่อให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ และเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายอำนวยการระดับสูงที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ มีระยะเวลาในการศึกษา 48 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 54 เปิดการศึกษาตั้งแต่ 17 ต.ค.2562 ถึง วันที่ 11 ก.ย.2563 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ เอกชน และมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซียพล.อ.อ.มานัต กล่าวพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 54 ว่า วิทยาลัยการทัพอากาศเป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม และจริยธรรม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป ตนเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจพร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุก ๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ ดังนั้น ตนขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 10