อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ภาคปชช.ห่วงระบบสภาแก้รธน.ยากอาจต้องใช้มวลชน

เวทีประชาชน หนุนแก้ รัฐธรรมนูญ 60 ดึงอำนาจ คืนสิทธิประชาชน ห่วงแก้ผ่านระบบสภาเป็นไปได้ยาก อาจต้องใช้มวลชน พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.45 น.


เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผอ.สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ กล่าวบรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญ 60 ปัญหาอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน” ตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบเห็นหัวประชาชน เป็นประชาธิปไตยที่กินได้ ซึ่งจากประสบการณ์ในการมีรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งมีความพยายามในการถ่ายโอนอำนาจรัฐ ระบบราชการมาสู่ประชาชน แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 พบว่ามีการลดทอนอำนาจในการต่อรองของประชาชน พยายามเอาอำนาจขึ้นข้างบน เป็นประชาธิปไตยค่อนใบ มีความหดแคบของสิทธิ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ต้องคุยกันว่าจะเอาแบบไหน ส่วนตัวมองว่าประชาชนคงไม่สามารถไปล็อบบี้บรรดา ส.ส.-สว.ได้ แต่ทำได้โดยอาศัยการขับเคลื่อนของภาคสังคมในวงกว้างได้

ด้าน นายจำนงค์ หนูพันธ์ จากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญมีการพูดวงกว้าง แตยังไม่ผลึกว่าจะแก้อย่างไรบ้าง เชื่อว่าทุกคนทั้งรัฐบาลเห็นว่าควรแก้ แต่จะแก้อย่างไรให้ทุกคนได้ประโยชน์ โดยเฉพาะประชาชนคนรากหญ้า ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพีมูฟเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้มีการแก้ไข 9 ด้าน ที่เสนอต่อรัฐบาลและรัฐสภาแล้ว เชื่อว่าหากแก้ตามนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์ เน้นสิทธิเสรีภาพ ความเทียม การกระจายอำนาจ การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม เรื่องที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายภัยพิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ สิทธิคนไร้สถานะ และนโยบายรัฐสวัสดิการ อย่างไรกผ้ตาม ตนเชื่อว่าการขับเคลื่อผ่านระบบสภาความสำเร็จเป็นไปได้ยากเพราะถ้าคิดจะทำคงทำนานแล้ว ตนมองว่าอาจจะต้องใช้มวลชนกดดันบนท้องถนน

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ชีพ จากโครงการอินเทอเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILow) กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยาก ถ้าอยากแก้ต้องตั้งเป็น 2 ขา ขาแรกประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะเขาซ่อนกับดักแต่ละประเด็นไว้ ทำให้เขาพูดได้ว่าสิทธิเสรีภาพประชาชนยังได้รับการคุ้มครอง แต่ถ้าศึกษาเชิงลึกจะเห็นว่ามีปัญหา เช่นการรักษาพยาบาลก็ได้เฉพาะคนยากไร้ ดังนั้นแม้วันนี้เขาจะยังไม่ยกเลิก แต่อนาคตหากอยากจะยกเลิกระบบนี้ก็สามารถทำได้ เป็นต้น ขาที่ 2 เรื่องการเข้าสู่อำนาจขของรัฐ ซึ่งมี 5 ประเด็นคือ ระบบเลือกตั้ง เรื่องอำนาจส.ว. เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ เรื่องอำนาจ และที่มาองค์กรอิสระ และกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยาก นับเป็นเกราะที่ป้องกันสถานภาพคสช.ไม่ให้สั่นคลอน ส่วนตัวไม่เชื่อว่าเขาจะแก้ขาแรก แต่ถ้าแก้คงแก้ขาที่ 2 แล้วพูดรวมว่าถ้าแก้ได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจได้ เพื่อดึงคนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ได้โอกาสที่จะพูดเรื่องอื่นก็แทบไม่มี.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    8%
  • ไม่เห็นด้วย
    92%

บอกต่อ : 18