อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

'ถาวร'แนะบกท.ทำตลาดอีคอมเมิร์ส-ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

'ถาวร' กำชับการบินไทย สร้างความมั่นใจผู้ถือหุ้น ทำงานด้วยความรอบคอบ-โปร่งใส-มีธรรมมาภิบาล แนะเพิ่มรายได้ทำตลาดอีคอมเมิร์ส-ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.54 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) และแผนฟื้นฟู บกท. เพื่อให้การบินไทยฯ สามารถสร้างกำไรเพิ่มมากขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น แก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการแข่งขันที่รุนแรงและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ด้วยการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และการบริการที่ดี การปรับใช้การตลาด แบบ E-commerce และ Digital Marketing การบริการด้านการขายและใช้ประโยชน์ของทรัพย์ยากรที่มีอยู่จำกัดให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำชับให้ บกท. ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล พร้อมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญและแนวทางการบริหารจัดการของ บกท.  
หลังจากนั้น นายถาวร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา หัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรม นำการบินไทย” และถวายผ้าป่า สมทบทุนสร้าง “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บกท. โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานคณะกรรมการ บกท. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือและให้การต้อนรับ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 20