อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

'หาดเจ้าไหม-เกาะลิบง-หมู่เกาะอ่างทอง' ขึ้นแท่นมรดกอาเซียน

รับรอง”หาดเจ้าไหม-เกาะลิบง-หมู่เกาะอ่างทอง”เป็นมรดกอาเซียน ชี้ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 ข้อนิเวศสมบูรณ์ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.14 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการประชุมประเทศภาคีข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนและญี่ปุ่น การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม+3 (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน)ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ การพิจารณารับรองพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) ในวาระที่ 8.1 ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 2 แห่ง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน ประกอบด้วย 1. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และ2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นลำดับที่ 45 และ 46 ในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นมรดกอาเซียน ในลำดับที่ 5 และ 6 ของประเทศไทย ต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน-อ่าวพังงา และกลุ่มป่าแก่งกระจานโดย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 42 เกาะ อุดมไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีแนวปะการังที่โดดเด่นสวยงาม อีกทั้งยังพบ รองเท้ากล้วยไม้นารีอ่างทอง (Ang Thong Lady Slipper , Paphiopedilumniveum) ซึ่งพบเห็นได้ที่เดียวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สัตว์ทะเลสำคัญ ได้แก่ โลมาปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬบรูด้า และเต่าตนุ สำหรับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง มีระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าหลากหลายประเภท เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ และแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูน สัตว์ป่าสงวนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้งนี้เกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ให้เป็นมรดกอาเซียน ประกอบด้วย 10 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางนิเวศ ความเป็นตัวแทนของภูมิภาค ความเป็นธรรมชาติ ความสำคัญต่อการอนุรักษ์อย่างสูง กฎหมายที่กำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง แผนการบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบ ลักษณะการข้ามพรมแดน มีลักษณะเอกลักษณ์ มีความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับระบบนิเวศ และมีความสำคัญสำหรับชนิดพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยทั้ง 2 แห่ง ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง 2 แห่ง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน ในครั้งนี้.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28