อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

'บิ๊กป้อม'สั่งเฝ้าระวังรับมือไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ

“บิ๊กป้อม” สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันรับมือไฟป่า-หมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ หวั่นกระทบประชาชนซ้ำ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.02 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมม พร้อมคณะได้เดินทางไปราชการที่จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ โดยประชุมรับทราบสถานการณ์และมอบนโยบายกับส่วนราชการต่างๆ

โดยพล.อ.ประวิตรกล่าวย้ำถึงความกังวลและห่วงใยของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมและรัฐบาลต่อผลกระทบปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา โดยรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนจึงย้ำให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ ในการป้องกันและรับมือกับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง  โดยให้เตรียมข้อมูลพื้นฐานจากดาวเทียมและถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา พัฒนาแผนงานและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบและบูรณาการทำงานร่วมกันให้ชัดเจนมากขึ้นในระดับพื้นที่ ควบคู่กับให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาและยุวชนในพื้นที่มากขึ้น ทั้งการร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหา

โดยกำชับขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ประสานความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหาไฟป่า ทั้งพื้นที่ภายนอกและในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าที่เกิดจากคนบุกรุกแผ้วถางเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ต้องไม่ให้มีโดยเด็ดขาด โดยให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการเพื่อลดจุดความร้อนในพื้นที่ และให้เตรียมความพร้อมระดมสรรพกำลัง ร่วมทำงานเชิงรุกมากขึ้น ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้องมีความชัดเจน รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  และต้องเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ทั้งการพยากรณ์ รวมทั้งการแก้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมการทำฝนหลวงในช่วงวิกฤตหมอกควัน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชน เร่งเปลี่ยนพื้นที่เกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผาใน 3 ปีพล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันขอให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนงานท้องถิ่นถึงระดับตำบลและหมู่บ้านมากขึ้นในการจัดระเบียบควบคุมและเฝ้าระวังการเผาพืชไร่  พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพของศูนย์บัญชาการระดับจังหวัด ติดตามเข้าควบคุมการเผา รวมทั้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุ โดยให้มีแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาทางพื้นดินและทางอากาศ  โดยเฉพาะการอำนวยการควบคุมพื้นที่ที่ขยายวงกว้างและมีผลกระทบในหลายจังหวัด 

ต่อจากนั้นพล.อ.ประวิตรได้เป็นประธาน ปล่อยขบวนคาราวาน จากความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการเผาและลดหมอกควันในพื้นที่ โดยย้ำว่าความสำเร็จของการป้องกันและแก้ปัญหา ต้องมีความเข้าใจ ร่วมตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม จึงต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ทั้งมาตรการทางสังคมและกฎหมาย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14