อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

มท.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้ผวจ.ทั่วประเทศ

มท.จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับตัวแทนส่วนราชการ- จังหวัด-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กว่า 23 ล้านแผ่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้-เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  อังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 15.58 น.

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ ห้องประชุมราชสีห์กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.3) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผวจ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ให้กับหน่วยงานต่างๆในนามตัวแทนส่วนราชการ  จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 98 รายเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยสถ. ได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จัดพิมพ์แผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้วแผ่นภาพ จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16