อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

สธ.แจกหน้ากากอนามัย14จว.ใต้ รับมือหมอกควัน

สธ.ประชุมทางไกล14จังหวัดภาคใต้ รับมือฝุ่นPM 2.5 ให้คำแนะนำ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงแล้วกว่า 1 แสนชิ้น จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17.23 น.


เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เพื่อรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นพ.สุขุม กล่าวว่า ในวันนี้ ได้ให้ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและระดับเขต พร้อมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบที่จังหวัดยะลา มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจคุณภาพอากาศ PM 2.5”  สื่อสารเตือนภัย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ ให้ทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกเยี่ยมบ้าน ดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษและแจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กประมาณ 1 ล้านคน ได้ให้สำนักงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำรองห้องปลอดฝุ่นสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมให้องค์การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน หรือประชาชนจัดทำห้องปลอดฝุ่น ให้สถานพยาบาลสำรองยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยและดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา“ขอให้ประสานงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างจริงจัง จัดหาหน้ากากอนามัยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 1 แสนชิ้นและให้รายงานการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากสถานการณ์วิกฤตสีแดง ให้รายงานทุกวันจนกว่าสถานการณ์หมอกควันจะกลับสู่ภาวะปกติ” นพ.สุขุมกล่าว และว่า สำหรับสถานการณ์วันนี้ เวลา 06.00 น. พบค่าระหว่าง 17 - 62 มคก./ลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ สตูล  สงขลา ตรัง นราธิวาส ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกอาคาร งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากเลี่ยงการออกนอกอาคารไม่ได้ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติเช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ไอ ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ให้รีบไปพบแพทย์ และปฏิบัติตามข้อแนะนำ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18