อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"ธรรมนัส"คิกออฟลุยแจกส.ป.ก.4-01

เกษตรกร-ผู้ยากไร้เตรียมเฮ “รมช.เกษตรฯ”เผยเร่งรัดส.ป.ก. ออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรและคนยากจน 62 จว. ทั่วประเทศ 14,385 ราย 15,864 แปลง 90,321 ไร่ ในเดือนต.ค.นี้ อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 17.34 น.

เมื่อวันที่15ก.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บ้านต๊ำพระแล อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ว่า นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ“จากนโยบายดังกล่าว ผมได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือที่เรียกว่า ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกร ผู้ยากไร้ที่ดินทำกิน ขึ้นทะเบียนขอที่ทำกินไว้กับส.ป.ก.ที่มีสิทธิผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วได้รับทั่วประเทศ โดยในเดือนต.ค. 2562 นี้ จะดำเนินการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 พร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งผมจะเข้าร่วมดำเนินการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกรดังกล่าวด้วย นอกจากนี้จะมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดวันที่ที่มีความพร้อมดำเนินการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้จำนวน 62 จังหวัด จำนวน 14,385 ราย 15,864 แปลง 90,321 ไร่” รมช.เกษตรฯ กล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18