อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

"คงชีพ"ย้ำรัฐบาลแก้ปัญหาจชต.ยึดหลักสันติวิธี

โฆษกกห. เผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่จชต. ย้ำนโยบายรัฐบาลไม่ละเลยหลักสิทธิมนุษยชน ยึดหลักสันติวิธีและกฎหมาย บนความเท่าเทียม อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 13.24 น.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะ นำโดยพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ได้เดินทางลงพื้นที่ จว.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้นำความห่วงใยและคำชื่นชมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมที่มีต่อข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร ที่ร่วมกันปฎิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและอดทน ที่ผ่านมา เป็นผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยขอให้เน้นการมีส่วนร่วมและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน 

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า พล.อ.ชัยชาญ ได้เน้นย้ำขอให้ทุกส่วนราชการ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้วยหลักสันติวิธี  อำนวยความยุติธรรมด้วยการ บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันคงความพยายามหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสิ่งผิด กฎหมายในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญของเงื่อนไขความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม โดยขอให้ประสานการมีส่วนร่วมของทุกชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น  ทั้งนี้ขอให้เพิ่มการเฝ้าระวัง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น 

พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า สำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข  เพื่อให้สามารถเดินหน้าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนระดับพื้นที่อย่างกว้างขวาง ควบคู่กับการขับเคลื่อนเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่โอกาสทางสังคมและการอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ที่ยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18