อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เตือนชาวอุบลฯระดับแม่น้ำมูล พุ่งสูงสุดอีก2วันข้างหน้า

อธิบดีกรมชลฯเตือนชาวอุบลฯระดับน้ำแม่น้ำมูลจะสูงสุดอีก2วันข้างหน้า ที่ไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานี ท่วมตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ กว่า 3 เมตร เร่งผลักดันมวลน้ำลงสู่แม่น้ำโขง จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 17.25 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.ย.นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้กำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยในลุ่มน้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีน้ำจากแม่น้ำชีไหลมาสมทบด้วย ปัจจุบันน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 3,975 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลบ.ม. ต่อวินาที ระดับน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานียังต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย แต่ฝั่งอำเภอวารินชำราบ สูงกว่าตลิ่ง 3.11 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำลำน้ำชีปริมาตรสูงสุดได้ไหลผ่านบ้านมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรไปแล้วเมื่อวานนี้ (8 กันยายน) อัตราการไหลอยู่ที่ 2,707 ลบ.ม. ต่อวินาทีและใช้เวลา 81 ชั่วโมง จึงจะมาถึงตัวเมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ ระดับน้ำแม่น้ำมูลจะสูงสุดในเวลา 23:00 นาฬิกาของวันที่ 11 กันยายนถึงเวลา 01:00 นาฬิกาของวันที่ 12 กันยายน อัตราการไหล 4,500 – 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยคาดว่า ระดับน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานีจะเสมอตลิ่ง ส่วนฝั่งอำเภอวารินชำราบระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่ง 3.59 เมตร ทั้งนี้สำนักชลประทานที่ 7 บูรณาร่วมกับทางจังหวัดในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ โดยกำลังเร่งเสริมพนังป้องกันน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อป้องกันพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

สำหรับอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้ มีระดับน้ำสูงเนื่องจากมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิต่อเนื่องกัน บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและยโสธร ทำให้น้ำหลากมาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้สภาพลำน้ำมูลเปลี่ยนแปลงไปจากการสร้างพนังกั้นน้ำทั้งฝั่งอำเภอเมืองและวารินชำราบ เมื่อน้ำในลำน้ำมูล มีมากจึงเอ่อท่วมสูงขึ้นกว่าในอดีตนายทองเปลว กล่าวว่า สำนักงานชลประทานในพื้นที่ได้จัดการจราจรน้ำสับหลีกไม่ให้น้ำจากแม่น้ำชีและน้ำจากแม่น้ำมูลตอนบนไหลมาถึงอุบลราชธานีในห้วงเวลาเดียวกัน โดยการลดและยกบานระบายน้ำของเขื่อนทุกเขื่อนในแม่น้ำทั้ง 2 สายตามสถานการณ์น้ำ ที่เขื่อนธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องในติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง และติดตั้งอีก 30 เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลเหนือแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อเร่งระบายน้ำมูลสู่แม่น้ำโขง โดยปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าหน้าเขื่อนปากมูลประมาณ 1.20 เมตรทำให้การระบายน้ำสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ทั้งฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ หากระดับน้ำฝั่งอำเภอวารินชำราบต่ำกว่าตลิ่งจึงจะสามารถสูบน้ำที่ไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่เกษตรลงสู่แม่น้ำโขงได้ ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้กรมชลประทานเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยทุกด้าน ที่สำคัญคือ เร่งระบายน้ำที่ท่วมให้หมดเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุด.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

บอกต่อ : 68