อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายค้านยื่นญัตติชงตั้งกมธ.ศึกษาแก้ไขรธน.

7 พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติเสนอตั้งกมธ.ศึกษาแก้ไขรธน. วางกรอบไว้ 45 วันศึกษาเสร็จ ด้าน “อนุดิษฐ์” เผย ไม่แตะหมวด 1 – 2 เหตุเนื้อหาสมบูรณ์แล้ว พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18.18 น.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่รัฐสภา ตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และนายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ยื่นหนังสือถึงนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เพื่อเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
         
โดย น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า การเสนอญัตติให้ตั้งคณะกมธ.วิสามัญศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มีความผิดพลาด และบกพร่องหลายประการ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเห็นพ้องกันว่าต้องมีการแก้ไขในหลายมาตรา แต่เนื้อหาในหมวด 1 และหมวด 2 ทาง 7 พรรคร่วมจะไม่แตะต้อง เพราะมีถ้อยคำ และเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว
         
ด้าน นายปิยบุตร กล่าวว่า เรายื่นญัตติโดยมีสมาชิกรับรอง 219 คน ซึ่งที่มาของการเสนอญัตติดังกล่าว เพราะกระแสจากทุกภาคส่วนของสังคม เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องเอาเสียงสะท้อนเหล่านั้นมาทำงานในสภา โดยเริ่มจากการตั้งคณะกมธ.ศึกษาฯก่อน หวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายรัฐบาลด้วย เพื่อแสวงหาฉันทามติร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
         
เมื่อถามว่า จะเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนญัตติอื่นๆหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า หากเป็นไปตามกระบวนการต้องนำญัตตินี้ไปต่อท้าย แต่หากพรรคฝ่ายรัฐบาลยื่นประกบกัน เรามองว่าจะสามารถเสนอให้เลื่อนญัตติดังกล่าวขึ้นมาได้ เบื้องต้น ทราบว่าพรรครัฐบาลหลายพรรคสนใจที่จะยื่นญัตติประกบในภายหลัง ทั้งนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเราอยากจะให้ออกมาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เบื้องต้นอยากให้คณะกมธ.ศึกษาภายใน 45 วันก่อน ซึ่งคิดว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ
        
เมื่อถามว่า ส.ส.ฝ่ายค้านที่ลงชื่อรับรองญัตติเพียง 219 คน แสดงว่าขาดไปหลายคนใช่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ไม่มีเจตนาขาด แต่อาจเป็นเพราะหลายคนขาดประชุมหรือไม่ก็มาไม่ทันบ้าง รวมถึงขณะที่เดินเอาเอกสารไปให้เซ็นชื่ออาจเดินไม่ทั่วถึงทำให้ขาดไปบ้าง เพราะความจริงเราต้องการแค่ 20 เสียง ก็สามารถเสนอญัตติได้
         
เมื่อถามต่อว่านายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมลงชื่อในญัตติดังกล่าวหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ลงกันครบ
          
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ้างหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า เราได้ประสานกับพรรคฝ่ายรัฐบาลแล้ว ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เราคิดว่าเขาน่าจะเห็นด้วยในการตั้งคณะกมธ.ดังกล่าวด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 14