อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ลุยทำหมันลิงเขาตะเกียบ-เขาหินเหล็กไฟ

กรมอุทยานฯ ทำหมันคุมประชากรลิงเขาตะเกียบ-เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากจำนวนประชากรลิงที่เพิ่มขึ้น พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17.42 น.

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้เดินทางไปที่มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ

นายสวัสดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการควบคุมประชากรลิงแสมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเพิ่มของจำนวนประชากรลิงที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีเป้าหมายในการควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมันตามโครงการฯ จำนวน 600 ตัว ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-7 ก.ย. นี้โดยได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนดำเนินการตั้งแต่ลงพื้นที่จับลิง ทำหมัน ตรวจสุขภาพ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา ส่งผลให้สติการเกิดของลิงใหม่มีจำนวนที่ลดลง ประชาชนในพื้นที่มีความพอใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ทางเทศบาลและกรมอุทยานจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จำนวนประชากรลิงในพื้นที่มีจำนวนที่เหมาะสมด้านน.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาตฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการเข้ามารบกวนของลิง ซึ่งในพื้นที่เขาตะเกียบมีจำนวนประชากรลิงโดยประมาณ 3,000 ตัว การดำเนินการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ดำเนินการควบคุมจำนวนประชากรลิงทำให้ในพื้นที่มีจำนวนประชากรลิงที่ลดลง แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้ระยะเวลาในการติดตาม จึงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

สพ.ญ.ลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการควบคุมประชากรลิงในครั้งนี้นอกจากทางทีมสัตวแพทย์จะดำเนินการทำหมันในลิงแล้วยังจะมีการตรวจโรคเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่สัตว์ และจากสัตว์สู่คน รวมถึงมีการทำแผลลิงที่ถูกกัดจากการแย่งพื้นที่ หรืออาหารก่อนหน้านี้อีกด้วย พร้อมยืนยันว่าทุกขั้นตอนในการดำเนินการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ไม่ทำให้ลิงเป็นอันตรายอย่างแน่นอน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15