อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563

สธ.นำร่อง8จว.ระบบดูแลผู้สูงอายุ จากรพ.สู่ชุมชน

สธ.เผยระบบดูแล ส่งต่อผู้สูงอายุ ไร้รอยต่อจากรพ.สู่ชุมชน นำร่อง 8 จังหวัด "สาธิต" ยัง ห่วงคนไทย แก่แบบไร้สวัสดิการ ขอคงจุดแข็ง "ครอบครัวใหญ่-ความพอเพียง" ช่วยดูแลกัน อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.37 น.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการยริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 ว่า ในปี 2573 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสิ่งสำคัญคือการปรับรูปแบบบริการสุขภาพให้เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุมักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วโดยมีการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และผู้จัดการดูแล (Care Manger) ปัจจุบันได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 3 ในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการแบบไร้รอยต่อตั้งแต่สถานพยาบาลสู่ชุมชน ระยะเวลา 5 ปี หรือสิ้นสุดในเดือน ส.ค. 2565ใน 8 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กทม. ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยส่งต่อผู้สูงอายุกลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง โรคจากอุบัติเหตุ จากรพ.ที่มีศักยภาพสูงไปฟื้นฟูสภาพในรพ.ชุมชนใกล้บ้านในระยะหลังภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน และติดตามดูแลต่อเนื่องเพื่อำป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดการติดบ้าน ติดเตียง และให้กลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด "ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบที่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้เงินออมตั้งแต่การทำงานในภาคเอกชนมาใช้ดูแลตัวเองในช่วงสูงอายุ แต่ของเรามีปัญหาประชากรจำนวนมาก และไม่มีระบบสวัสดิการที่จะมาดูแลครบถ้วน รอบด้าน ซึ่งเป็นปัญหาของผู้บริหารภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้ หรือรัฐบาลต่อไปก็ต้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแล ผมคิดว่าท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดจะมาเป็นหลักในการดูแลผู้สูงอายุและเราอาจจะดีกว่าคนอื่นในสังคมวัฒนธรรมของบ้านเราการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นจุดแข็ง และมีต้นทุนของการอยู่แบบพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกปัญหาอย่างนั้นต้องรักษาจุดแข็งนี้เอาไว้เพื่อลดภาระของภาครัฐ" นายสาธิต กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11