อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

นัดถก3ฝ่ายชาวนาทั่วประเทศเฮ! เคาะประกัน'ราคาข้าว'

"จุรินทร์"นัดถก 3 ฝ่ายช่วยชาวนาทั่วประเทศ พร้อมประกาศเคาะประกัน "ราคาข้าว" 5 ประเภท ก่อนนำเข้าหารือ นบข. กำหนดกรอบระยะเวลาต่อไป เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 19.05 น.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล ที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ต่อมา นายจุรินทร์ แถลงหลังประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา มีความเห็นร่วมกันว่าเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภท ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 หมื่นบาท ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 2.คือข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่  3.ข้าวหอมมะลิ 15000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 4.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน และ 5.ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการโดยเข้าที่ประชุมหารือ นบข.(คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ) ก่อนเพื่อกำหนดเวลาต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    55%
  • ไม่เห็นด้วย
    45%

บอกต่อ : 32