อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

พม.รับเรื่อง'อุกฤษณ์'ครูช่วยสอนชาย แต่งกายเป็นหญิง

รมว.พม. รับเรื่อง "อุกฤษณ์" ครูช่วยสอนบุรีรัมย์แต่งกายตามเพศสภาพ ยันให้ความเท่าเทียมทุกฝ่ายเพื่อเป็นบรรทัดฐานสังคม อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.50 น.

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายอุกฤษฏ์ จัดสนาม" ครูผู้ช่วยโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ถูกประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำมาก และอาจถูกให้ออกจากราชการ เนื่องจากยืนยันที่จะแต่งกายตามเพศสภาพ (เพศกำเนิดเป็นชาย เพศสภาพเป็นหญิง) นั้น ได้ขอข้อมูลเรื่องนี้จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวง พม. แล้ว ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบและดำเนินงานตามพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองทั้ง เพศหญิง เพศชาย และบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด

นายจุติ กล่าวว่า ในเรื่องนี้นายอุกฤษฏ์ ได้ประสานขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจาก สค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. 2562 จนกระทั่งนายอุกฤษฏ์ ตัดสินใจเข้ามายื่นคำร้อง เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาโดยด่วน ในการประชุมคณะกรรรมการ ฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 31 ก.ค. นี้ เรื่องนี้จะทำอย่างจริงจังให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่สร้างภาพ แต่ต้องเป็นบรรทัดฐานกับสังคมไทยได้ทุกกรณี ที่จะไม่เกิดความขัดแย้งกันอีก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 48