อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

'หมอตา'ห่วงเด็กใส่แว่นหน้าเตอะ แนะทำกิจกรรมแทนเล่นคอมพ์

“หมอตา” ห่วงสุขภาพตา เด็กไทย-อาเซียน ชี้ เกือบทุกบ้านต้องสวมแว่น หลายประเทศเน้นให้เด็กทำกิจกรรมกลางแจ้ง แทนการต้องคอมพ์หวังลดปัญหาตาขี้เกียจ อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.57 น.

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการเข้ารับรางวัลนักพัฒนาสุขภาพอาเซียนประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะการมองเห็นที่ดีจะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปัญหาโรคตาที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยและประชากรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี้หลายโรค ที่สำคัญ เช่น 1.ภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก ทั้งสายตาสั้น สายตาเอียงและโรคตาขี้เกียจ เป็นปัญหาหลักที่พบสูงขึ้นหลายเท่าตัวในรอบสิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเด็กเอเซีย ถึงขนาดมีการกล่าวว่า ปัจจุบันเกือบทุกบ้านของคนไทยจะมีเด็กต้องใส่แว่นอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งจะยิ่งพบมากขึ้นในสังคมเมืองและประเทศในแถบเอเซียอื่นๆ เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์และไต้หวัน

ทั้งนี้ สาเหตุของภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนอกจากเกิดจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์แล้วพฤติกรรมการใช้สายตาที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะสายตาสั้นและสายตาเอียงมากขึ้นและจะเป็นเร็วขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่ นอกจากการใช้สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตแล้วยังมีงานวิจัยพบว่าการที่เด็กใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องแคบๆ ตลอดเวลาจะมีผลทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติมากขึ้น ในบางประเทศของเอเซียกระทรวงการศึกษานอกจากจะให้ความสำคัญกับปัญหาการติดมือถือของเด็กแล้ว ยังเริ่มกำหนดให้เด็กนักเรียนต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ 90 นาทีเพื่อหวังลดปัญหาสายตาผิดปกติที่อาจส่งผลให้เด็กกลายเป็นโรคตาขี้เกียจซึ่งเป็นความพิการถาวรต่อไปได้

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า 2.ปัญหาโรคตาของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกและอาเซียนเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายจึงพบมากขึ้น สำหรับความเสื่อมของดวงตาโรคที่พบมากขึ้นในผู้สูงอายุที่สำคัญได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน และโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related Macular Degeneration) ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุตาบอดที่สำคัญของคนไทยและประชากรอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคตาที่สำคัญสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จะช่วยลดความสูญเสียของดวงตาและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยและประชาชนในประเทศต่างๆของอาเซียนได้.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 22