อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ฝ่ายค้านบี้ขอเวลาอภิปราย นโยบายรัฐบาล3วัน20ชั่วโมง

“เพื่อไทย” บี้ขออภิปรายนโยบายรัฐบาล 3  วัน เวลา 20 ชม. เผยจัดติวเข้ม 20-24 ก.ค. พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.23 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) จะหารือในวันที่ 22 ก.ค. เวลา 11.00 น. เพื่อพิจารณาและวางกรอบการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ขณะที่การเตรียมความพร้อมของพรรคเพื่อไทยนั้น ล่าสุดได้เปิดให้ส.ส.ของพรรคที่ต้องการอภิปรายเนื้อหา ยื่นเจตจำนงมายังพรรคจนถึงวันที่ 18 ก.ค. จากนั้นระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ค. พรรคจะจัดติวเข้มให้กับส.ส.ก่อนการอภิปราย ทั้งเนื้อหาและทักษะการอภิปราย โดยมีแกนนำของพรรคเพื่อไทย อาทิ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และนายอดิศร เพียงเกษ ร่วมติวเข้มด้วย ทั้งนี้ จะเน้นเนื้อหาตามกรอบสำคัญ อาทิ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านความมั่นคง และด้านการเมือง นอกจากนี้ บางเรื่องจะเสนอแนะในกรอบการปฏิบัติเพื่อไม่ให้นโยบายของรัฐบาลในบางเรื่องสร้างผลกระทบหรือความเสียหายต่อประชาชนและประเทศ

นายสุทิน กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่หลายฝ่ายมองว่า การอภิปรายนโยบายรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะเทียบเท่าการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้น รัฐบาลอย่าวิตกเกินเหตุ เพราะพรรคเพื่อไทยจะยึดตามกรอบปฏิบัติคือ อภิปรายให้ความเห็น ข้อท้วงติง และข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อบกพร่องในนโยบายและตัวบุคคล ซึ่งสาระสำคัญไม่ใช่การจ้องล้มรัฐบาล แต่ต้องการติเพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง แต่หากการนำนโยบายไปปฏิบัติพบข้อบกพร่องที่ชัดเจน จึงจะเป็นลำดับของการอภิปรายที่เข้มข้นและตรวจสอบรัฐบาลหรือรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการกำหนดวันเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลแถลงนโยบายรัฐบาลนั้น ฝ่ายค้านขอตัวเลขวันประชุมไว้ 3 วันคือ วันที่ 24 - 26 ก.ค. และขอเวลาอภิปรายรวม 20 ชั่วโมง ซึ่งสมัยการแถลงนโยบายของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ สภาฯ ก็จัดเวลาอภิปรายไว้รวมทั้งสิ้น 3 วัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    6%
  • ไม่เห็นด้วย
    94%

บอกต่อ : 17