อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

"นิกร"แนะรบ.ใหม่รื้อแผนปฏิรูป ตั้งคกก.ชุดใหม่

“นิกร” แนะครม. ชุดใหม่ตั้งคกก.ปฎิรูปให้มีความหลากหลาย-รื้อแผน-ประชาชนร่วมแสดงความเห็น  พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.43 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาฐานะอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายด้วยว่าตนเห็นด้วยหมวดปฏิรูปสามารถปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทั้งนี้ในแนวทางของการปฏิรูปกำหนดให้มีคณะกรรมการรายละเอียดงานอาทิแผนปฏิรูปเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีผลผูกพันทุกหน่วยงานราชการรวมถึงติดตามและลงโทษหากพบว่าไม่มีการดำเนินงานปฏิรูปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังกำหนดให้รายงานความคืบหน้าของการทำงานด้วยขณะที่ปัญหาของการดำเนินงานปฏิรูปคือการตั้งกรรมการที่มาจากภาครัฐมากกว่าภาคประชาชนรวมถึงขาดความหลากหลายรวมถึงจัดทำแผนภายใน60 วันที่ขาดความชัดเจนและนำเป้าหมายไปสู่ประชาชน

“กรรมการปฏิรูปลาออกจำนวนมากทำให้ทั้ง11 ด้านมีปัญหาบางคณะมีเพียง2 คนจากทั้งหมด12 คนหรือบางคณะหายจนทำงานไม่ได้นอกจากนั้นงานปฏิรูปมีระบบเสนองบประมาณและฐานการเสนอของบประมาณที่ลักลั่นและมีปัญหาเกือบทุกคณะผมขอเสนอแนะว่าครม.ชุดใหม่ต้องตั้งกรรมการปฏิรูปที่มีความหลากหลายรวมถึงรื้อแผนปฏิรูปและให้ประชาชนแสดงความเห็นเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมและยอมรับ”​นายนิกรกล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 25