อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายค้านยำเละแผนปฏิรูป จวกล้มเหลวซื้อเสียงไม่อายชาวบ้าน

ฝ่ายค้านรุมยำแผนปฏิรูป 11 ด้าน “ชลน่าน”สับเละปฏิรูปล้มเหลวทำครม.-สภาเป็นเป็ดง่อย ทำลายอำนาจที่มาจากปชช. "วันนอร์"จวกแผนปฏิรูปการเมืองล้มเหลว เลือกตั้ง 24 มี.ค.ซื้อเสียงโจ่งครึ่ม-ใช้อำนาจรัฐไม่อายชาวบ้าน  พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.31 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.  ที่รัฐสภาชั่วคราว หอประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ม.ค.-มี.ค.62) โดยมีนายทศพล ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูป 11 ด้านต่อที่ประชุม

โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวอภิปรายว่า ถึง สศช. มีหน้าที่รับผิดชอบแผนปฏิรูป แต่ครม.ต้องรับผิดชอบด้วย โดยยึดตามมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญที่ครม. มีอำนาจเต็มไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ สภาแห่งนี้ยินดีต้อนรับ ใน 11 ด้านการปฏิรูปนั้น ถามว่ามีผลสำเร็จคืบหน้าหรือไม่ ดูจากรายงานยังไม่มีตัวชี้วัดใดๆ อาจจะคืบหน้าว่าส่งแผนสำเร็จแต่ผลที่เกิดกับประชาชนดูไม่ได้จริงๆ ตนตรวจสอบในรายละเอียดมีแต่ส่ิงที่เราพบว่าล้มเหลว เช่น เรื่องประชาธิปไตยต้องมีธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจ การทบทวนกฎหมายที่ล้าหลัง ซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลย คือสิ่งที่ปรากฎอยู่ในรายงาน แต่มีการตั้งทีโออาร์เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการ ทั้งที่มีบุคลากรหรือข้าราชการทำหน้าที่อยู่แล้ว เป็นความล้มเหลวของการปฏิรูปโดยเฉพาะปฏิรูปการเมือง ที่ทำให้ภาคการเมืองอ่อนแอ สภาและครม.เป็นเป็ดง่อย จะพัฒนาประเทศได้อย่างไร เพราะระบบการเมืองเราต้องการทำลายอำนาจที่มาจากประชาชนให้อ่อนแอ 254 กับ 246 ห่างกันเพียง 8 เสียงจะทำให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลว อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติแต่เป็นยุทธศาสตร์การสืบทอดอำนาจของคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น อย่างน้อย 5 ปี แต่เขาหวัง 20 ปี ซึ่งอันตรายมาก ที่สำคัญแผนการปฏิรูปยังทำให้เกิดรัฐราชการรวมศูนย์ ซึ่งยากต่อการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ด้านน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ในภาพรวมนั้นล้มเหลวยิบย่อยและซ้ำซ้อนเช่นโครงการทางการเมืองชื่อเลือกต้ังซื่อสัตย์และเป็นธรรมได้รับงบประมาณ 18 ล้านบาท แต่เราก็มีกกต.อยู่แล้วซึ่งงบหลายพันล้านบาทที่จัดการเลือกตั้งก็ยังมีปัญหาด้านการกระจายอำนาจนั้นไม่มีความคืบหน้าเลย โครงการส่วนใหญ่ที่สำเร็จคือการออกกฎหมาย สนช.ใช้เวลา1 เดือนออกไปทั้งสิ้น26 ฉบับสนช.ใช้เวลา1 เดือนเท่านั้นรวมทั้งหมด 5 ปี สนช.ออกกฎหมายทั้งสิ้น 456 ฉบับทั้งที่ต้องการจะชำระกฎหมายที่เกินความจำเป็นออกไปมีการออกกฎหมายแปลงร่างจากมาตรา44 เช่นอีอีซีแต่ก็มีการละเว้นการรับฟังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอสิ่งที่ทำเร็วจึงอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปยิ่งทำแผนปฏิรูปยิ่งทำให้รัฐเทอะทะมากขึ้นเรื่อยๆตั้งหน่วยงานเพิ่ม3 หน่วยงานในรอบ3 เดือนมีแผนระยะ5 ปีจะตั้ง52 หน่วยงานจนต้องมีการเบรกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นวงจรการปฏิรูปคือตั้งคณะกรรมการออกกฎหมายและตั้งหน่วยงานใหม่ยิ่งปฏิรูปยิ่งล้มลุกคุกคลานการปฏิรูปมักเป็นเพียงข้ออ้างของการทำรัฐประหารเมื่อปี2549 ก็มีการปฏิรูปมี 4 คณะใช้งบประมาณ1,300 ล้านบาทมี1 ,000 ข้อเสนอ เมื่อปี2557 รัฐประหารด้วยการอ้างว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมี 2 สภาปฏิรูปใช้เงิน1,700 ล้านบาทกรรมการปฏิรูป 11 คณะเบิกเบี้ยประชุม300 ล้านบาท มี1,300 ข้อเสนอเสียดายแทนความพยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิรูปวางกลไกเงื่อนไขไว้มากทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีแผนปฏิรูป5 ปีแผนสภาพัฒน์อีก5 ปีหวังว่าคราวหน้าจะเห็นความก้าวหน้าที่มากกว่านี้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป" น.ส.ศิริกัญญากล่าว

ด้านนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคพรรคประชาชาติ กล่าวอภิปรายตอนหนึ่งว่า  การนำเสนอรายงานแผนการปฏิรูปประเทศเหมือนต้องการให้รัฐสภาเป็นเพียงตรายาง แต่ตนและประชาชนทั้งประเทศยังไม่เห็นการปฏิรูปประเทศที่เป็นชิ้นเป็นอัน มีเพียงการตั้งสภาปฏิรูปและคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะที่คอยเบิกเงินเท่านั้น อีกทั้งแผนดังกล่าวไม่ได้กำหนดการปฏิับัติอย่างจริงจัง จึงขอถามว่าได้มีการประเมินผลความสำเร็จบ้างหรือไม่  สำหรับแผนการปฏิรูปด้านการเมืองที่กำหนดเรื่องการทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นวาระแห่งชาตินั้น ที่จริง ทุกคนเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ถอยหลังมากกว่าที่จะมีความก้าวหน้า และเป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงมากอย่างมโหฬาร  รวมถึงมีการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่อายชาวบ้านเพียงเพื่อต้องการชนะ มีการนำเงินของบางพรรคการเมืองไปแจกให้กำนันแลเผู้ใหญ่บ้านบนศาลากลางจังหวัดบางแห่งอย่างโจ่งครึ่ม และการเลือกตั้งส.ส.ผ่านไปนาน 4 เดือนแล้ว แต่ตอนนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่หลังจบการเลือกตั้งไปแล้วไม่เกิน 1 เดือน ก็ตั้งรัฐบาลใหม่ได้เสร็จแล้ว  ดังนั้นอย่าหวังว่าประชาธิปไตยของเราจะดีขึ้น ต้องมีการถอนทุนคืนและมีการทวงเก้าอี้  ถ้าล้มเหลวที่การปกครองประเทศแล้ว ก็อย่าหวังว่าจะเริ่มต้นการปฏิรูปเรื่องการศึกษาและเรื่องอื่นๆได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    70%
  • ไม่เห็นด้วย
    30%

บอกต่อ : 15