อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

"โฆษกพท."ปูด"วิษณุ"ดันออกพรก.การศึกษาฯทั้งที่ไม่เข้าเกณฑ์

โฆษกพท.ปูด "วิษณุ" ดันออกพรก.การศึกษาแห่งชาติ อ้างเป็นกรณีฉุกเฉิน ทั้งๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ส่อขัดรธน. ถูกองค์กรครูต้านหนัก อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14.23 น.

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ พยายามจะแก้ปัญหาความล่าช้าและความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากตรากฏหมายแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไม่ทัน จึงแก้ผ้าเอาหน้ารอดโดยเลี่ยงไปออกเป็นพระราชกำหนดมาบังคับใช้โดยไม่ต้องผ่านสนช. แต่สุดท้ายกระทรวงศึกษาฯ ทักท้วงว่า องค์กรวิชาชีพครูหลายแห่งต่อต้านเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวที่มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่ เปลี่ยนจากการออกใบประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครู จนต้องชะลอการออกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไปเป็นรัฐบาลหน้า

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า การกระทำของนายวิษณุปรากฏในเอกสารราชการระบุว่า ในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 นายวิษณุเสนอว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทาง บริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับร่างพ.ร.บเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชกำหนดตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ 

นางลดาวัลลิ์ กล่าวด้วยว่า การออกพ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติไม่เข้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ หากยังฝืนกระทำก็เท่ากับสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญ หมายความว่านายวิษณุกำลังดำเนินการที่จะทำให้ครม.พล.อ.ประยุทธ์โดนโจมตีและถูกกล่าวหาว่ากระทำในสิ่งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ เหมือนกับกรณีการปกปิดคำสั่งคสช.เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหาส.ว. ที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงว่า น่าจะนำไปสู่การโมฆะของส.ว.สรรหา และกระทบไปถึงการโหวตให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ อีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    35%
  • ไม่เห็นด้วย
    65%

บอกต่อ : 17