อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

กรมแพทย์ไฟเขียวตำรับยากัญชา"อ.เดชา"

กรมการแพทย์แผนไทย รับรองเพิ่ม 8 ตำรับยาน้ำมันกัญชา รวมสูตรอ.เดชาด้วย พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17.29 น.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึงพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา ของคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้มีการพิจารณาทั้งสิ้น 9 ตำรับ ซึ่งเป็นตำรับที่พิจารณาซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ผลการพิจารณามีตำรับยาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดยในจำนวน 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันกัญชาของ นายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย ซึ่งจากนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26