อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

กกต.สะกิดส.ส.-พรรคการเมืองยื่นค่าใช้จ่ายภายใน24มิ.ย.

กกต.สะกิด"ผู้สมัครส.ส.-พรรคการเมือง"ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้งภายใน 24 มิ.ย.นี้ ที่ กกต.จังหวัด ด้านหัวหน้าพรรคแจ้งที่ กกต. พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.33 น.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 67 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามแบบที่ กกต.กำหนด จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย คือ ต้องยื่นภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว จะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.นี้ แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.

ทั้งนี้สำหรับสถานที่ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้ง ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งที่สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง คือ หัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง กรณีศาลฎีกามีคำสั่งว่าพรรคการเมืองใดไม่ได้ดำเนินการครบเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้ง จึงไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและกรณีพรรคการเมืองใดไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับหรือไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนี้หากผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21