อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

'จุรินทร์'ขอบคุณทุกกำลังใจ ให้โอกาสโตทางการเมือง

“จุรินทร์”ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้โอกาสเติบโตทางการเมือง ลั่นจะร่วมมือกันสร้าง"ประชาธิปัตย์"ให้ไปสู่ยุคอุดมการณ์ทันสมัย ตั้ง"ชำนิ"คุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 น.

เมื่อเวลา 19.30 น. ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ลงคะแนนให้การรับรองกรรมกรรมการบริหารพรรค รวม 15 คน ได้แก่ 1.นางขนิษฐา นิภาเกษม 2.นางกษมา วงศ์ศิริ  3.นายชวลิต รัตนสุทธิกุล 4.นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง 5.นายทวีโชค อ๊อกกังวาล 6.นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น 7.นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว 8.นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 9.นางสุพัชรี ธรรมเพชร 10.นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล 11.น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ 12.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 13.น.ส.พิมพ์ระพี พันธุ์วิชาติกุล 14.น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 15.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข    

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการบริหารพรรครวมแล้วมี 39 คนจาก ซึ่งกรรมการบริหารพรรคจะต้องมีจำนวน 41 คน แต่ขาดประธานสาขาพรรค และตัวแทนสาขาประจำจังหวัด   นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติ คณะกรรมการสรรหาส.ส.จำนวน 15 คน โดยมีนายชำนิ ศักดิเศรษฐ เป็นประธาน  และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน มีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  เป็นต้น

จากนั้น เวลา 20.22 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในช่วงท้ายด้วยเสียงสั่นเครือ ว่า วันนี้นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตทางการเมืองของตน ขอถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณหลายท่าน ที่มีส่วนสำคัญทำให้ตนได้เติบโตทางการเมืองมาถึงวันนี้ ขอบคุณพี่น้องชาวพังงา คนทั้งประเทศและขอบคุณเพื่อนสมาชิกประชาธิปัตย์ทุกคนที่ให้ชีวิตทางการเมืองกับตน ขอขอบคุณ นายชวน  หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ที่ได้ยืนยันต่อสู้ให้ตนได้มีโอกาสลงสมัครส.ส.ในปี2529 จนกระทั่งตนได้มีโอกาสนับหนึ่งในทางการเมือง และตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้ง 2 ท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนตนจนเติบโตทางทางการเมือง ขอบคุณนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ให้โอกาสตนได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานร่วมกันอย่างดีตลอด 14 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้สมัครหัวหน้าพรรคทั้ง 3 คน ที่ช่วยทำให้ประชาธิปไตยในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้สมบูรณ์แบบ

 “ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เลือกผมและไม่เลือกผม แต่ยังยืนหยัดและมั่นคงกับประชาธิปัตย์ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า  ผลการเลือกตั้งวันนี้บอกกับเราว่า อย่างน้อยที่สุดในรอบ 73 ปีของประชาธิปัตย์ ผมเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอย่างยาวนานที่สุดอย่างน้อยถึง 33 ปี แต่อีกด้านก็ยังบอกว่าขอเพียงเราอดทนมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพรรคประชาธิปัตย์ พรรคก็พร้อมให้โอกาสเราเสมอ ในฐานะหัวหน้าพรรคผมขอเรียกร้องพวกเราทุกคนได้ร่วมกันเสียสละกำลังกาย สติปัญญา กำลังความคิด เพื่อร่วมมือร่วมใจ จับมือกันพาประชาธิปัตย์ของเราสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง นับจากนี้ต่อไปประชาธิปัตย์จะก้าวจากยุคอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน ที่เคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และล้นหลามในอดีตที่ผ่านมา และจากนี้พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันก้าวเดินไปสู่ยุคอุดมการณ์ทันสมัยด้วยกัน และเราจะร่วมมือร่วมใจช่วยกันนำประชาธิปัตย์ไปสู่ความเป็นหนึ่งทั้งร่วมกันเป็นหนึ่งและก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่ง ในหัวใจของประชาชนตลอดไป”นายจุรินทร์ กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41