อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

"กฤษฏา"ดันราคาไข่ไก่คาดเปิดเทอมขยับขึ้น3บาท 

"กฤษฏา" ยิ้มดันไข่ไก่แตะฟองละ2.60บาท คาดเปิดเทอมขยับขึ้น3บาท จ่อคุยพาณิชย์คุมปลายทางไม่เกิน4บาท ป้องกระทบผู้บริโภค” ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 17.29 น.

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขยับแตะฟองละ2.60บาทแล้ว คาดว่าช่วงเปิดเทอมราคาจะขึ้นไปถึง3บาท ซึ่งจะมีการบริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ คุมราคาปลายทางไม่ให้เกินฟองละ4บาทเพื่อไม่กระทบผู้บริโภค

นายกฤษฎา กล่าวว่าการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างเป็นระบบและจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ วันนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายดําเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มบรรลุผล ทําให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นใกล้เคียงต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอด อาชีพต่อไป หลังจากนี้จะยังคงสานต่อมาตรการเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ จากกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ที่ยังคงเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะ กรมปศุสัตว์ได้เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีก 49 ล้านฟองต่อเดือน จากเดิมที่ส่งออกในตลาดฮ่องกงอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ไข่ไก่ที่เคยล้นตลาดเริ่มเข้าสู่สมดุล หลังจากภาคเอกชนผู้นําเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ทั้ง 16 บริษัท และเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ขนาด 2 แสนตัวขึ้นไป ให้ความร่วมมือในการลดจํานวนไก่พันธุ์และลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง พร้อมผลักดันการส่งออกจะเห็นว่าการแก้ไขมาถูกทาง ทุกฝ่ายจริงใจกันและเอื้อเฟื้อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม ในวันนี้สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกไข่ประกาศขึ้นราคาไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ2.60บาทในวันที่29เมษายน จากการดำเนินการนโยบายรักษาสมดุลเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15