อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

'เพื่อไทย'ยอมรับสภาพ เสีย1ที่นั่งเขต8เชียงใหม่

 เพื่อไทยรับสภาพเสีย1 ที่นั่ง บอกทำอะไรไม่ได้ เพราะกฎหมายให้คำสั่งเป็นที่สุด พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.06 น.

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี กกต.ให้ใบส้มนายสุรพล เกียรติไชยากร ว่าที่ส.ส.เชียงใหม่ ว่ารับทราบจากนายสุรพล ว่าถูกร้องกรณีให้เงิน 2,000 บาทและนาฬิกาแก่ครูบาสาม ที่วัดพระธาตุดอยพระเจ้าในงานทอดผ้าป่าของวัด นายสุรพล รับว่าให้เงินและทรัพย์สินจริง แต่เป็นการถวายทำบุญเป็นค่าเทียนบูชาและพุทธบูชา โดยทำบุญกับวัดนี้เป็นประจำ ไม่เกี่ยวข้องกับการทอดผ้าป่า ไม่มีเหตุจูงใจในการเลือกตั้ง และพระเองก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง คะแนนในเขตนี้ก็แพ้คู่แข่ง กกต.ฟังว่าเป็นการให้ทรัพย์สินและประโยชน์อันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม จึงออกใบส้มและสั่งให้เลือกตั้งใหม่ เพราะนายสุรพล มีคะแนนเป็นอันดับ1 เราคงทำอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายให้คำสั่งเป็นที่สุด เป็นอำนาจของกกต.ที่เพิ่มขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตนเคยบอกไว้แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตัดสิทธิผู้สมัครเป็นของกกต. จึงเท่ากับเราจะเสียที่นั่งไปหนึ่งที่นั่งและไม่มีสิทธิส่งใครไปลงเลือกตั้งใหม่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    18%
  • ไม่เห็นด้วย
    82%

บอกต่อ : 30