อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯหนุนใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯหนุนใช้เครื่องตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง ช่วยคนเข้าถึงการคัดกรอง แนะเภสัชกรร่วมให้คำปรึกษา ห่วงบริษัทซื้อไปบังคับใช้ตรวจก่อนรับทำงานเข้าข่ายละเมิดสิทธิ เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 18.20 น.

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กล่าวถึง การปลดล็อกชุดตรวจเอชไอวีนอกสถานพยาบาล ว่า ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์เอื้ออำนวยให้คนเข้าถึงการตรวจมากขึ้น เพราะบางคนที่มีความเสี่ยงอาจรู้สึกไม่พร้อมไปตรวจที่โรงพยาบาล  อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยตัวเอง หากผลเป็นบวก ก็จะได้ตัดสินใจเข้าระบบการรักษา และเมื่อไป โรงพยาบาลจะตรวจยืนยันอีกครั้ง หรือหากผลเป็นลบ ก็ต้องนึกถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้ออีก โดยอาจมีเภสัชกรที่ขายเครื่องมืออธิบายการใช้และให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง ส่วนข้อกังวลว่าหลังทราบผลการตรวจอาจมีการคิดสั้นหรือไม่ ข้อเท็จจริงสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้สิ้นหวังเพราะรักษาไม่ได้ เชื่อว่าคนที่ซื้อมาตรวจคงมีข้อมูลระดับหนึ่งพอสมควร ว่าเป็นการตรวจเพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ

นายอภิวัฒน์ กล่าวอีกว่า  หากเป็นเรื่องของการขออนุญาตตรวจในเด็กและวัยรุ่นก็มีการแก้ปัญหามานานแล้ว ว่าเด็กมีสิทธิที่จะตรวจได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาต และเมื่อตัดสินใจเข้ามาตรวจก็จะมีระบบให้คำปรึกษารองรับแล้ว แต่จะต้องปรับปรุงเรื่องของร้านยา เมื่อเด็กหรือวัยรุ่นซื้อเครื่องตรวจ ไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือเอชไอวี เภสัชกรน่าจะมีโอกาสให้คำปรึกษาป้องกัน อาทิ การเข้าถึงถุงยางอนามัย แทนที่ขายอุปกรณ์อย่างเดียวก็ให้คำปรึกษาไปด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต และให้คำแนะนำว่าผลเป็นบวกหรือลบต้องทำอย่างไร ก็จะทำให้การใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

"แต่ประเด็นที่กังวล คือ การนำชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาทิ การซื้อชุดตรวจจำนวนมาก เพื่อไปบังคับตรวจก่อนเข้าทำงานหรือสมัครเรียน ซึ่งเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และถือเป็นการบังคับ ไม่ใช่สมัครใจ ซึ่งสถานการณ์เรื่องบังคับตรวจนั้น การสมัครเรียนถือว่าดีขึ้นระดับหนึ่ง แต่เรื่องรับเข้าทำงาน หลายบริษัทเอกชนยังไม่เข้าใจ ยังใช้ระบบคลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ให้ตรวจสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเอชไอวี และส่งผลเลือดมาให้ฝ่ายบุคคล ทั้งที่กองประกอบโรคศิลปะที่ดูคลินิกเวชกรรม มีประกาศมาแล้วว่า รพ.เอกชน คลินิกเอกชน ไม่สามาารถรับจ้างตรวจเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน และส่งผลเลือดให้บริษัทได้ เพราะละเมิดสิทธิผู้ป่วยในการเปิดเผยความลับ ซึ่งออกมาแล้ว 2 ปี แต่คลินิกยังทำอยู่เหมือนเดิม มีการร้องเรียนเป็นระยะ เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่ บริษัทเอกชนยังไม่เข้าใจ ไม่ว่ามีหรือไม่มีเชื้อก็ทำงานได้ เพราะรักษาได้แล้ว ถือเป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ"นายอภิวัฒน์ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 11