อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

ครม.เพิ่มอัตรากำลังตร.รับภารกิจถวายความปลอดภัย-ชายแดนใต้

ครม.อนุมัติ จัดสรรอัตรากำลังตำรวจเพิ่ม 5,970  นาย รองรับภารกิจชายแดนใต้-ถวายความปลอดภัย อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.22 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคปร.เสนอ โดยอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) จำนวน 5,970 อัตรา จำแนกตามภารกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เนื่องจากตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ จำนวน 4,700 อัตรา และเพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน1,270 อัตรา.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%