อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

"อ๋อย"ฝากกกต.ชุดใหม่ อย่าทำตัวเป็นลิ่วล้อคสช.

“จาตุรนต์” แนะยกเลิกกฎหมายคสช.ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม มอง “กลุ่มสามมิตร” ได้รับอภิสิทธิ์จากจนท. ขอคสช.ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ฝากกกต.ชุดใหม่ อย่าทำตัวเป็นลิ่วล้อคสช. พร้อมเบรกสามมิตรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ชี้บทเรียนผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่มีใครกล้าฝืนเสียง ปชช. เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น.

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของกลุ่มสามมิตรที่ระบุว่าจะเคลื่อนไหวน้อยลงว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรมีทั้งส่วนที่ควรทำและไม่ควรทำ ที่ไม่ควรทำคือการไปดูดนักการเมืองด้วยเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้วิธีการที่จะเป็นการทำลายระบบการเมือง ส่วนการไปพบปะนักการเมือง ไปพบประชาชน เป็นเรื่องควรทำและควรให้ทำได้ แต่เป็นปัญหาติดที่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ยังคงห้ามอยู่ ทำให้การกระทำที่ควรเกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไป แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มสามก็ได้รับอภิสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะคสช.มาตลอด ซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ไปห้ามกลุ่มสามมิตรไม่ให้ทำอะไรเลย อะไรที่ควรจะทำและเป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยก็ควรให้ทำได้ ส่วนกฎหมายที่ไปห้ามการกระทำเหล่านั้นควรยกเลิกเสีย และคสช.ควรปฏิบัติใช้มาตรฐานเดียวกับพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งหลาย ให้ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองและเป็นไปตามครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นายจาตุรนต์ กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชุดใหม่ว่า ในส่วนของกกต.ชุดใหม่ ควรแสดงให้เห็นว่าเป็นกลาง ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรทำตัวเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ คสช.หรือรัฐบาล เพราะไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์กรอย่างกกต.ขึ้นมา ส่วนกรณีกลุ่มสามมิตร กกต.ควรเสนอต่อคสช.ให้ยกเลิกคำสั่งต่างๆที่ห้ามพรรคการเมืองและนักการเมืองทำกิจกรรม ส่วนกลุ่มสามมิตรหากทำในลักษณะซื้อตัวส.ส. ให้อามิสสินจ้างหรือสัญญาว่าจะให้เพื่อไปเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่เตรียมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี กกต.ควรห้ามปรามหรือบอกกับสังคมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ อะไรที่จะทำลายระบบพรรคการเมือง นอกจากนี้ กกต.ควรจะรวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับพรรคการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการที่คสช.ออกคำสั่งไว้ในทางที่เป็นการทำลายระบบพรรคการเมืองและทำลายความหมายของการเลือกตั้ง รวมทั้งทำให้การเลือกตั้งไม่ยุติธรรม กกต.ควรรวบรวมปัญหาเหล่านี้ เสนอให้คสช.แก้โดยเร็ว ไม่ใช่อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆ

ส่วนกรณีที่สนช.ยอมถอยเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้ง นายจาตุรนต์ กล่าวว่า เวลานี้องค์กรที่อยู่ใต้สังกัด คสช.ทั้งหลายมีวัฒนธรรมว่าอยากจะใช้อำนาจของตนเอง ถ้าหากทำให้การเลือกตั้งยืดยื้อออกไปได้ก็จะเป็นการสนองต่อความต้องการของคสช. ทำให้มีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ กกต. และยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีการคัดเลือกมาก่อน แต่เมื่อมีกระแสคัดค้านก็ต้องถอย แสดงให้เห็นว่าบางทีเสียงของประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นประโยชน์อยู่ และเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้องค์กรที่มาจากเผด็จการทั้งหลายเมื่ออยู่นานเข้าและเสื่อมถอยลงก็ไม่กล้าฝ่าฝืนเสียงของประชาชนเช่นกัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    4%
  • ไม่เห็นด้วย
    96%

ความคิดเห็น