อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

"เอ็ตด้า"ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ดีเดย์เริ่มใช้มี.ค.นี้

เอ็ตด้า เสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ต่อบอร์ดแล้ว ภายใต้กรอบแนวคิด 2 รูปแบบ เน้นการทำงานที่ตอบโจทย์ตามภารกิจขององค์กร คาดประกาศใช้เดือน มี.ค. พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 16.42 น.


นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ตด้า ( ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึง ความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ว่า ได้เสนอโครงสร้างใหม่ต่อบอร์ดเอ็ตด้าแล้ว โดยให้พนักงานได้เลือกเข้าร่วมทั้งในสำนักงาน หรือ ออนไซต์ (onsite) และผ่านระบบ e-Meeting หรือ ออนไลน์ (online) ในส่วน เวิร์ก ฟรอม โฮม( Work from Home) โดยได้เสนอถึงกรอบแนวคิดของโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การบริหารจัดการแบบศูนย์ (Center of Excellence) เน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานและเป็นผู้นำด้านความรู้ในระดับประเทศ และ 2. การบริหารจัดการแบบฝ่าย ที่เน้นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของเอ็ตด้าอย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนั้น ยังนำเสนออัตรากำลังของแต่ละส่วน และสิ่งที่จะดำเนินการภายหลังมีโครงสร้างนี้แล้ว พร้อมทั้งเปิดเวทีให้พนักงานทุกคน ทั้งออนไซต์และออนไลน์ ได้ส่งคำถามที่อยากรู้และให้ข้อแนะนำต่อโครงสร้างใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์และฝ่าย ด้านการจัดอัตรากำลัง ด้านกระบวนการทำงาน และด้านอื่น ๆ โดยผู้บริหารและทีมปรับโครงสร้าง ร่วมตอบทุกคำถาม

 

“โครงสร้างนี้เป็นการจัดกลุ่มงานให้เหมาะสม จัดคนที่มีทักษะใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ จะไม่มีการแบ่งงานว่า "งานนี้ของคุณ งานนี้ของผม" กลุ่มงานที่จัดขึ้นใหม่เป็นงานที่ทุกคนต้องช่วยกันทำ ทุกคนต้องมองร่วมกันว่า งานทุกงานของ เอ็ตด้า เป็นงานของทุกคน ซึ่งคนที่เป็นคนทำงานและมีผลงานอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลกับโครงสร้างใหม่ เพราะจะมีการจัดการให้ไปช่วยสนับสนุนงานที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม ปรับไปด้วยกัน เดินไปด้วยกัน โดยคาดว่าโครงสร้างใหม่จะประกาศใช้เดือน มี.ค.64”  นายชัยชนะ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น