อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

"Kaset Go" หนึ่งทางเลือก…ยกระดับพืชผลเกษตรไทย

ปัจจุบันไทยมีแรงงานด้านเกษตรถึง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งประเทศ แต่แรงงานเกษตรเหล่านี้กลับเป็นกลุ่มแรงงานที่มีรายได้ต่ำ!! อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.16 น.

ปัจจุบันไทยมีแรงงานด้านเกษตรถึง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งประเทศ แต่แรงงานเกษตรเหล่านี้กลับเป็นกลุ่มแรงงานที่มีรายได้ต่ำ!!

โดยคิดเป็นส่วนแบ่งของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 8 ในปี 2562 เท่านั้น!!

เกิดอะไรขึ้นกับแรงงานด้านเกษตรของไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่  ชาวสวน  ทำไมส่วนใหญ่ “ยิ่งทำยิ่งจน” ไม่เหมือนกับเกษตรกรของต่างประเทศที่มีรายได้สูง ทำให้ลูกหลานเกษตรไทยไม่อยากสานต่ออาชีพเกษตรกร

ปัญหาหลักๆ ของเกษตรกรไทยที่เป็นตัวถ่วงรายได้ ก็คือ ปัญหาด้านผลผลิตที่ต่ำ เนื่องจากการขาดการนำเทคโนโลยีและความรู้มาใช้ รวมถึงปัญหาที่เป็นปัจจัยที่ควบคลุมไม่ได้อย่างสภาพอากาศที่รุนแรงเกิดบ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง และน้ำท่วม

หากให้เห็นภาพชัดๆ อย่างเช่นการปลูกข้าวโพดของเกษตรไทยมีผลผลิตอยู่ที่ 644 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวมีผลผลิตอยู่ที่ 888 กิโลกรัมต่อไร่ และหากดูที่จีนอยู่ที่ 942 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อข้ามไปประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกามีผลผลิตสูงถึง 1,691 กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียว!?!

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามนำเทคโนโลยีมากช่วยยกระดับเกษตรกรของไทย ในด้านการลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิต หวังให้เกษตรกรไทย “ลืมตาอ้าปากได้” ด้วยการเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ฯลฯ
  

               
วันนี้จึงอยากนำเสนออีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าจะมีส่วนช่วยเกษตรไทยไม่มากก็น้อย นั่นคือ แอพพลิเคชั่น เกษตร โก (Kaset Go) เป็นผลงานความร่วมมือของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค และ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
                 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อเกษตรกรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ และเรียลไทม์ที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร หวังกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคการเกษตรของประเทศไทย ด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้เชี่ยวชาญเข้ากับชุมชนเกษตรกร 
                 
เนื้อหาภายในแอพพลิเคชั่นได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
                 
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้มาจากทางทีมพัฒนาได้ร่วมศึกษาทำงานกับเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไทย พบ 3 ปัญหาหลักในภาคเกษตรกรรม คือ 1. ผลผลิตต่ำเพราะขาดความรู้เทคนิคการทำการเกษตรที่ทันสมัย
 
2.การขาดประสิทธิภาพในการทำการเกษตร เพราะการเข้าไม่ถึงข้อมูลและเทคโนโลยีของเกษตรกร และ 3. การทำกำไรต่ำ จากศักยภาพในการเข้าถึงตลาด และความสามารถที่จำกัดของเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรการ และขาดความโปร่งใสในการตลาด

สำหรับแอพพลิเคชั่นเกษตร โก จะมี 4 ฟีเจอร์ เด่นคือ 1. คำถามและคำตอบที่ได้รับการรับรอง  โดยให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในแพลตฟอร์ม ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะเป็นผู้รับรองความถูกต้อง
                 
2. เชื่อมต่อและแบ่งปันความรู้ ชุมชนที่เกษตรกรสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และเพื่อนเกษตรกรได้อย่างเปิดเผย ให้แบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของแต่ละราย  และส่งเสริมการสร้างชุมชนตามพืชผล หัวข้อ และพื้นที่ของเกษตรกร เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในชุมชนจะได้รับการรวบรวม และแบ่งปันกลับไปยังเกษตรกรในแพลตฟอร์ม รวมถึงประสบการณ์จริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลราคา
                 
3. ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงความต้องการ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที  ปัจจุบันข้อมูลการเกษตรมีความหลากหลาย แอพฯจึงช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ จัดลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ และสามารถให้ข้อมูลสำคัญกลับไปยังเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้เกษตรกรติดตามแนวโน้มการเพาะปลูกและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ในท้องถิ่นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เป็นการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นให้เกษตรกร
                 
และ 4. บริการด้านการเกษตรแบบดิจิทัล  สำหรับฟีเจอร์นี้ จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดีขึ้นตามสถานที่ เช่น ราคาพืชผล ประจำวัน ข่าวเกษตร เคล็ดลับเกี่ยวกับพืชหลัก 8 ชนิดในประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดไร่ ผัก ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้ม และมะม่วง รวมทั้งพืชอื่นๆ อีกกว่า 52 ชนิด และมีแผนเพิ่มอีกหลายชนิด โดยเนื้อหามีความเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย


                 
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเฉพาะเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเฉพาะทาง เช่น การให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานและใบรับรองทางการเกษตร การขนส่ง เตือนสภาพอากาศ การแจ้งเตือนโรค และการเปรียบเทียบราคาตลาดฯลฯ อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายไปสู่บริการเสริมอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์ฟาร์มประกันภัยและการเงิน
                 
สำหรับเกษตรกรไทยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ โดยระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ดาวน์โหลดได้ที่กูเกิล เพลย์ สโตร์ ส่วน ใครใช้ ไอโฟน ระบบปฏิบัติการณ์ไอโอเอส ดาวน์โหลดได้ที่ แอพ สโตร์
                 
ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลิตผลของตนเอง.                             
  

                                                                                                          จิราวัฒน์ จารุพันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น