อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ไทยขยับอยู่อันดับที่34

นายกฯร่วมประชุมบอร์ดดีอี รับทราบผลการจัดอันดับให้คะแนนปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีTechnology Infrastructure พบไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ34 จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.25 น.


เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ และมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมด้วย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดอันดับจากสถาบัน IMD ให้คะแนนปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี Technology Infrastructure) ไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 34 ขณะที่ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก (IMD World Competitiveness Ranking) ประจำปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 63 ประเทศ (เป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย)

พร้อมย้ำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบคลาวด์กลางภาครัฐของประเทศ ต้องมุ่งที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะในยุคหลัง New Normal ข้อมูลต้องมีความรวดเร็วและทันสมัย รองรับการพัฒนาดิจิทัลของประเทศให้ไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์เต็มรูปแบบต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น