อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

"พุทธิพงษ์"เพิ่มทักษะนักศึกษาจบใหม่มีงานทำ

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท  เพิ่มทักษะนักศึกษาจบใหม่มีงานทำ ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.12 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดีอีเอส เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท  โดยมีผู้แทนฯ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม ร่วมหารือ  คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสภาพัฒน์ฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ในระหว่างนี้เตรียมความพร้อม หากได้รับอนุมัติ ก็สามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที
 
สำหรับโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล เป็นแนวคิดที่จะช่วยน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่ตกงาน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลเพียงพอ ตรงกับความต้องการของตลาด  โดยจะอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นเวลา 3 เดือน มีเงินให้เดือนละ 10,000 บาท ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเหล่านี้ให้สามารถหางานได้  ตั้งเป้าอบรมสำหรับคนที่จบปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ ไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล เลือกอบรมได้ 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ content  2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing 4. การทำ E-Commerce ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนตามที่กำหนด และผ่านการสอบวัดผล โดยจะมี job matching ให้มีโอกาสได้งานโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58