อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

กสทช.เรียกเอไอเอส แจงข่าวบนสื่อออนไลน์ว่าข้อมูลลูกค้าหลุด

กสทช. เรียก เอไอเอส แจงข่าวบนสื่อออนไลน์ว่าข้อมูลการใช้บริการบนเครือข่าย AIS หลุด ด้านเอไอเอส ย้ำให้ความสำคัญเรื่องไซเบอร์ ซีเคียวริตี้  อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.59 น.


เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้เรียกบริษัท บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN) เข้ามาชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์ว่า พบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายเอไอเอสรั่วกว่า 8 พันล้านรายการ

โดยสำนักงานฯ มองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ จึงเรียก AWN มาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดย AWN ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาระบบสำหรับการให้บริการ โดยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลบางส่วนในช่วงเวลาหนึ่งมาทดลอง 

โดยดึงข้อมูลมาไว้ในเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่แยกออกจากระบบจริงของบริษัท (actual system) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำไประบุตัวตนความเป็นเจ้าของข้อมูล (PII, Personal Identification Information) ไม่มีข้อมูลของเลขหมาย หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เป็นเพียงข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการให้บริการ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีผู้ใช้บริการข้อมูล (Data) เพิ่มขึ้นสูงมาก

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า AWN ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีข้อมูลของ User ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล มีเพียงเส้นทางของทราฟฟิกเท่านั้น ซึ่งไม่รู้ว่าต้นทางเป็นใคร ไม่มีข้อมูลธุรกรรมต่างๆ แต่เป็นการดึงข้อมูลมาเพื่อทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานในภาพรวมว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีคนเข้าไปในเว็บไหน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากไหน โดยเป็นการทดสอบระบบ DNS เพื่อดูเรื่องการให้บริการเท่านั้น เพียงแต่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานคิดว่าเป็นระบบทดสอบ จึงขาดความระมัดระวัง บริษัทฯ ได้น้อมรับว่ามีความผิดพลาดในการจัดตั้งระบบทดสอบขึ้นมาจริง

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สอบถาม AWN เกี่ยวกับมาตรการด้าน Cyber Security ของบริษัทฯ ว่าเป็นอย่างไร บริษัทฯ ยืนยันว่า มีขั้นตอนมาตรการที่รัดกุม แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้เกิดกรณีนี้ขึ้นมา สำหรับพนักงานที่ประมาทเลินเล่อ บริษัทจะดำเนินการลงโทษพนักงานเพื่อให้เกิดมีความตระหนักในเรื่อง Cyber Security ให้มากขึ้น ในแง่ของการบริหารข้อมูล AWN ยังยืนยันว่าบริษัทยังล็อกไว้อีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่สามารถหลุดลอดออกไปได้

“กสทช.จะทำหนังสือเตือนบริษัทฯ เป็นทางการออกไป เพื่อย้ำให้ AWN ให้ความสำคัญกับเรื่อง Cyber Security ให้พนักงานตระหนักในความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ บริษัท ไม่ควรดำเนินการหรือทดสอบโดยความละเลยเช่นนี้อีก และควรจะต้องระมัดระวังในการดำเนินการเรื่อง Cyber Security และให้เชื่อมโยงข้อมูลกับ ThaiCert 
และ TBCert (ทางธนาคาร) เพื่อจะได้ประสานกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และเรื่องไซเบอร์ ซีเคียวริตี้” 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69