อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

อว.เปิดหลักสูตรท่องเที่ยวเรียนฟรีแถมค่าอบรม

อว.เร่งช่วยแรงงานท่องเที่ยว หลังครม.อนุมัติงบ 143.5 ล้าน  จับมือ 80 มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดหลักสูตรเรียนฟรียกระดับทักษะเดิม-สร้างอาชีพใหม่ จ่ายค่าอบรมวันละ 200 บาท ดีเดย์ เม.ย.นี้ พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.55 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจาก ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 143.5 ล้านบาท สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะแรงงานและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

กระทรวงอว. ได้สั่งการให้ 80 มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้แก่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ จัดดอบรมหลักสูตรพิเศษในการพัฒนาทักษะเดิมและสร้างอาชีพใหม่ ทั้งการพัฒนาด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะที่เป็นเทคโนโลยียุคใหม่  เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

ทั้งนี้หลักสูตรแบ่งตามแรงงานที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม จะประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการทำธุรกิจ, หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวชุมชน หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการประชุมสมัยใหม่ หลักสูตรเทคนิคการเล่าเรื่องสู่การสร้างสังคมออนไลน์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

  2. แรงงานที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมและประชาชนทั่วไป มีการอบรม 2 ด้าน แบ่งเป็น กลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ หลักสูตรการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, หลักสูตรการเป็นผู้ค้าในอี-คอมเมิร์ซ, หลักสูตรการพัฒนาเกมส์ และ แอพพลิเคชัน, หลักสูตรการบริการหลังการค้าผ่านออนไลน์, หลักสูตรการออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อธุรกิจ, การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆเพื่อธุรกิจ,

กลุ่มหลักสูตรส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการทำธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ ของที่ระลึก ,หลักสูตรการทำอาหารต่างประเทศ และอาหารสุขภาพ, หลักสูตรการทำฟาร์มแมลง, หลักสูตรการแปรรูปสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร, หลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรการออกแบบอาหาร หลักสูตรการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 10 วันต่อเนื่อง จำนวน 400 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมผู้ได้รับการฝึกอบรม 40,000 คน กระจายทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ เป็นต้นไป โดยมีหน่วยฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย 80 แห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนการเรียนวันละ 200 บาท รวม 2,000 บาท/คนอีกด้วย
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51