อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ไทยติด"ท็อปเท็น"นักท่องเที่ยวจีนชำระเงินผ่านมือถือมากสุด

นีลเส็น และอาลีเพย์ เผยไทยติดอันดับ “ท็อปเท็น” ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือมากที่สุด ผลจากการพัฒนาและปรับใช้โซลูชั่นโมบายล์เพย์เมนต์อย่างแพร่หลาย  จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่ 27 มกราคม  นีลเส็น (Nielsen) และอาลีเพย์ (Alipay) ร่วมกันเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของการเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวจีนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีน 4,837 คน และผู้ประกอบการหรือผู้ค้าในต่างประเทศ 547 ราย พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงรักษาความเป็นผู้นำสำหรับการบริการชำระเงินผ่านมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีน

โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ครองอันดับที่ 1 และ 6 ตามลำดับจากการจัดอันดับทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคดังกล่าวมีการพัฒนาที่ดีในเรื่องโซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือ  ส่วนประเทศอื่นๆ ใน “10 ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือมากที่สุด” ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้สิงคโปร์ เป็นประเทศแรกๆ ที่มีการปรับใช้โซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือ ผู้ค้าเกือบทุกราย (97%) ระบุว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือและยอดใช้จ่ายผ่านมือถือของนักท่องเที่ยวจีน 

ผลลัพธ์ดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้ค้าในต่างประเทศหันมาสนใจและขยายขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของจีนเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเกือบ 7 ใน 10 (66%) ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือของชาวจีน  รวมทั้งขยายกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายโดยอาศัยแพลตฟอร์มดังกล่าว   โดย  78% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสหราชอาณาจักรระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแนะนำบริการอาลีเพย์ให้กับผู้ค้ารายอื่นๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลประกอบการของธุรกิจ

 "จัสติน ซาร์เจนต์"  ประธานของนีลเส็น ไชน่า (Nielsen China) กล่าวว่า “ระดับการใช้งานบริการชำระเงินผ่านมือถือของจีน (สัดส่วนของธุรกรรมการชำระเงินผ่านมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ) และความถี่ของการใช้งาน (ยอดใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านการชำระเงินด้วยมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในระดับเชิงลึกมากขึ้นของโซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือของจีนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก”

ด้าน "แองเจล เจา" ประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศของแอนท์ ไฟแนนเชียล (Ant Financial) กล่าวว่า “ผู้ค้าในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับใช้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากบริการชำระเงิน เพราะจะช่วยธุรกิจทั่วไปปรับตัวสอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการนำเสนอประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalized Experiences) สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก  อาลีเพย์ ซึ่งเป็นอีโคซิสเต็มส์ของอาลีบาบา มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของธุรกิจ ช่วยให้ผู้ค้าทั่วโลกสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังเฟื่องฟู”

นอกจากนี้ใน รายงานดังกล่าวนำเสนอแง่มุมใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศในช่วงเวลาที่ธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์มีการผสานรวมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกับที่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศก็มีอิทธิพลในการใช้จ่ายระหว่างเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

ในรายงานดังกล่าว ระบุในบรรดาประเทศทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม การใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือของจีนในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุด โดยสิงคโปร์ครองอันดับ 1 ซึ่ง 77% ของนักท่องเที่ยวจีนในสิงคโปร์ใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือสำหรับธุรกรรมของตน

ยอดใช้จ่ายทั้งหมดผ่านการชำระเงินด้วยมือถือของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีการปรับใช้ระบบชำระเงินผ่านมือถือของจีนอย่างแพร่หลาย   ซึ่งในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อัตราการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือของนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในระดับสูงที่ 70% ทั้งในปี 2561 และ 2562 ยอดใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 14% ในสิงคโปร์และไทย และ 23% ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในช่วงระหว่างปี 2561 ถึง 2562

ด้านผู้ค้าในต่างประเทศ มีการยกระดับการใช้งานแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของจีน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น  โดย  66% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือของจีน และ 66% มีแผนที่จะขยายกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายโดยอาศัยแพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือของจีน

อย่างไรก็ดี   3 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีน ได้แก่ วิธีการชำระเงินที่ผู้ค้ายอมรับ (37%), ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า (36%) และราคาสินค้า (36%)

ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นักท่องเที่ยวจีนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 12% สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง  ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1980 มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15%  การใช้จ่ายระหว่างการเดินทางที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากความต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมเชิงท้องถิ่นในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น

70% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) จะค้นหาข้อมูลอย่างจริงจังเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว แม้กระทั่งหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้ว  และกว่า 50% ของนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 เลือกที่พักโฮมสเตย์และที่พักขนาดเล็กแบบ B&B มากกว่าโรงแรม  ส่วน  34% ของนักท่องเที่ยวที่เกิดหลังปี 1990 รับชมคอนเสิร์ตหรือการแสดงบนเวทีในต่างประเทศ ขณะที่ 26% รับชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง
  

 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55