อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

แคท ร่วม 3 พันธมิตร พัฒนาแอพฯ บริการ e-Business Solution

แคท ผนึก3 พันธมิตร พัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่อยอดบริการ e-Business Solution ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจในยุคดิจิทัล อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.47 น.

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) แจ้งวัฒนะ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ แคท กล่าวว่า แคทได้ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับ กับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย การศึกษาและพัฒนา Digital Technology Solution ร่วมกับ บริษัท อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี โซลูชั่นส์  จำกัด การศึกษาและพัฒนาระบบ Messaging และFinancial Technology, บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และการศึกษาและพัฒนาระบบ Trade Facilitation Platform  และบริษัท 1เทรด (ประเทศไทย) 

สำหรับความร่วมมือทั้ง 3 ฉบับ แคทจะได้ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบebXML Gateway, Messaging ebXML, Financial Technology, QR Code,  Off Line Payment, Blockchain Platform, Payment Network, Internet of things (IoT) Application Software,ระบบ Air Port Community System (APCS), Data Analysis Tracking Application (1 Trade), Trade Finance และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ให้สามารถขยายตลาดการให้บริการของ e-Business Solution ได้ในอนาคต  นอกจากนี้ ยังจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบต่างๆ บน Cloud Platform และ Server ประเภทอื่นๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน รวมถึงลดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ แคทได้ให้การสนับสนุนระบบฮาร์ทแวร์เพื่อใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ระบบ และติดตั้งระบบที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
              
"แคทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จึงมีความตั้งใจที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยระหว่างกัน เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามเจตนารมณ์ของทั้ง 3 หน่วยงาน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49