อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

คนไทยซื้อขายสินค้าผ่านแชทออนไลน์สูงสุด

เฟซบุ้ก(Facebook) และ BCG  เผยรายงานการศึกษาระดับโลก  พบประเทศไทยล้ำหน้าที่สุดทั้งเรื่องการรับรู้และใช้วิธีแชทออนไลน์เพื่อซื้อสินค้า  สินค้ายอดนิยมที่ซื้อผ่านแชทมากที่สุดคือ เครื่องประดับแฟชั่นและเครื่องสำอาง อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.01 น.

จากรายงานการศึกษาเระดับโลกฉบับใหม่ จัดทำโดย  Facebook และ  Boston Consulting ( BCG)  เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านแชทออนไลน์  หรือ Conversational Commerce  ผ่านการสำรวจจากกลุ่มประชากรใน 9 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,234 คน  พบว่า คนไทยมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านการแชทออนไลน์ในระดับสูงสุด ส่วนใหญ่รู้ว่าสามารถสั่งซื้อของผ่านการแชทได้ เคยมีประสบการณ์แชทออนไลน์กับผู้ขาย  และจากข้อมูลยังพบด้วยว่า  คนไทยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายผ่านการแชทออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

จอห์น แวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการ Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า  ได้เริ่มเห็นว่า มีผู้ซื้อขายผ่านการแชทออนไลน์มากขึ้นในไทย เพราะเป็นการผสมผสานข้อดีของการซื้อขายสินค้าทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์  ความสัมพันธ์ที่ได้จากร้านค้าในรูปแบบดั้งเดิมที่สร้างความไว้วางใจและมีความหลากหลายความสะดวกสบายที่ได้จากช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

การศึกษายังชี้ให้เห็นว่า  การซื้อขายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเจรจาต่อรอง การร้องเรียนและการขอคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของสินค้านั้น  ผู้บริโภคมีความต้องการพูดคุยกับคนจริงๆมากกว่าบอต  

สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านแชทออนไลน์  มีความหลากหลายในทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง 18-64 ปี เป็นหญิงมากกว่าชาย  กระจายอยู่ทั่วประเทศ   กลุ่มสินค้าที่นิยมซื้อผ่านแชทออนไลน์มากที่สุดคือเครื่องประดับแฟชั่น และเครื่องสำอาง  

 
นางสาวพิลาสินี กิตติขจร  หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ประเทศไทย  กล่าวว่า  การซื้อสินค้าผ่านแชทออนไลน์ กำลังเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายดิจิทัลทั่วโลก  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีอัตราการใช้แชทเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ร้านค้าวางกลยุทธ์การส่งข้อความเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าตั้งแต่การตัดสินใจซื้อ ชำระเงิน ติดตามสถานะของสินค้าและการดูแลสินค้า

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43