อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ปส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ไทยรับมือเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี

ปส. ร่วมมือ ก.พลังงานสหรัฐฯ ติวเข้มเทคนิคประเมินสถานการณ์และระงับเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี ช่วยเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ไทยรับมือเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์-รังสี อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.37 น.

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มอบหมายนางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  เป็นประธานเปิด  “การฝึกอบรม SPACS Delivery Training Course”  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง ปส. และ กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy, National Nuclear Security Administration Office of Nuclear Incident Policy and Cooperation: U.S. DOE – NNSA)   ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562  

นางวราภรณ์  กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เครื่องมือในการระงับเหตุ เทคนิค  การตรวจวัดทางรังสี มาตรการความปลอดภัย และมาตรการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติงานระงับเหตุ ให้แก่บุคลากร  จากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  เช่น  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ) มหาชน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และ ปส. โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรพร้อมเครื่องมือในการฝึกซ้อมจาก U.S. DOE 


ทั้งนี้ เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการประเมินสถานการณ์และระงับเหตุให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากภารกิจที่สำคัญของ ปส. ในการเตรียมความพร้อมเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 นอกจากนี้ยังมุ่งหวังสู่การดำเนินการตามความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45