อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

เน็ตชุมชนได้ผลดีช่วยเด็กในชนบทเข้าถึงการศึกษา

สำนักงาน กสทช. เดินหน้าศูนย์ USO Net หนุนเด็กในพื้นที่ชนบทเข้าถึงการศึกษา เผยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เข้ารับรางวัลปี 2562 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนส่งชิงรางวัลยูเอ็น เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.25 น.

 
                 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน หรือ USO Net เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล โดยแต่ละศูนย์ได้มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการคนในชุมชนนั้น
ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิดอุปถัมภ์) จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดตั้งศูนย์ USO Net ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างส่งชื่อโรงเรียนเข้าชิงรางวัลในด้านการส่งเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันกับองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) อีกด้วย

                นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. ได้จัดตั้งศูนย์ USO Net โดยมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 16 เครื่องพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียน อบต.รางจรเข้ รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่สอนการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เด็กนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบการศึกษา และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 300 คน รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเด็กทุกคนได้เรียนฟรี การสนับสนุนศูนย์ USO Net ของสำนักงาน กสทช. จึงมีส่วนช่วยเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กนักเรียนซึ่งโรงเรียนยังขาดแคลน เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด

                นายก อบต.รางจรเข้  กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียน อบต.รางจรเข้ เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส ผู้ปกครองถูกกุมขังคดียาเสพติด และไม่ได้เรียนหนังสือ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแบบบูรณาการ โดยนำเด็กเหล่านี้ไปรักษา และนำมาเรียนที่โรงเรียน อบต.รางจรเข้ได้ทั้งหมด ผ่านกิจกรรมกีฬา ดนตรี และ ศูนย์ Uso Net ทำให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับเด็กปกติได้
ทั้งนี้ มีเด็กด้อยโอกาสจำนวน 29 คน ที่ครอบครัวถูกจำคุก เด็กไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวจากปัญหายาเสพติดสามารถเรียน และใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ ส่วนเด็กอีก 13 คนที่มีอาการทางประสาท อบต. ก็ได้นำไปรักษาจนมาเรียนหนังสือร่วมกับเด็กคนอี่นได้ โดยได้รับการเรียนรู้คอมพิวเตอร์จากศูนย์ USO net
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53