อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

แสตมป์ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาฉลอง60ปีวช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และไปรษณีย์ไทย ทำแสตมป์ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วช. พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.50 น.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนพิมพ์ 4 แสนดวง ราคา 3 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท  เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ บนดวงแสตมป์ยังประกอบด้วยภาพประกาศนียบัตร รางวัลที่ 1 รางวัลคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ประจำปี 2536 ซึ่ง วช. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว พร้อมตราสัญลักษณ์ 60 ปี วช. อีกด้วย

ทั้งนี้ ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาปรากฏบนตราไปรษณียากรไทยครั้งแรกในชุดที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ชุด 4) ปี 2539 ต่อมาในปี 2552 แสตมป์ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้นำเสนอภาพรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายฯ โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประกอบภาพโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการประดิษฐ์คิดค้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53