อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ปส.จับมือ IAEAติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัสดุนิวเคลียร์ในอาเซียน

ปส. - IAEA ดึงหน่วยงานความมั่นคงไทย-อาเซียน  ติวเข้มทฤษฎีและฝึกวางแนวทางพัฒนาโครงสร้างการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์     จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.05 น.

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) นายภานุพงศ์ พินกฤษ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)   เปิดเผยว่า ปส.ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  จัดการฝึกอบรม “IAEA Regional Workshop to Develop a Road Map for Building a Nuclear Security Detection Architecture” ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิตร์ บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  เพื่อติวเข้มทฤษฎีและฝึกวางแนวทางพัฒนาโครงสร้างการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้ผู้รับผิดชอบหลักด้านความมั่นคงอาเซียน พร้อมถกบทบาท ประเมินจุดอ่อนระบบ หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีของไทยและภูมิภาค ทั้งนี้มีหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม จากประเทศไทย 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ (สมช.)  กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ ปส. และจากประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่า 

การฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยให้การวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบรักษาการตรวจจับเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจจับการนำวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสีไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือใช้เป็นอาวุธในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ของทุกประเทศ ได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือของ IAEA ส่งผลให้ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทั่วโลกมีความเข้มแข็ง ประชาชนเกิดความปลอดภัย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56