อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

แคท โชว์เทคโนโลยีในงาน "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019" 

แคท ขนเทคโนโลยีโชว์งาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019 ดันโครงข่าย ASEAN Digital Hub รับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ-ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่กับหลากหลาย Smart จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 06.36 น.

วันนี้ (21 ต.ค.) พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยว่า แคทเตรียมโชว์ศักยภาพโครงข่าย ASEAN Digital Hub โดยมุ่งมั่นผลักดัน ดิจิทัลไทยสู่ดิจิทัลอาเซียนฮับ ผ่านแนวคิด The Window of Unlimited Possibility ในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019 ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  แคทจะเน้นรูปแบบการจัดแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อสร้าง ASEAN Connectivity ให้เกิดขึ้น โดยนำเสนอเนื้อหาหลัก 3 โซน ได้แก่ โซน ASEAN Digital HUB  โซน Innovation และโซน Smart Life   สำหรับ โซน ASEAN Digital Hub จะแสดงถึงการพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้วที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรภาพสูงสุดรองรับการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ  โดยแคทได้ขยายความจุโครงข่ายภายในประเทศที่เชื่อมโยงไปยังชายแดน เพื่อเชื่อมต่อประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมความจุที่ขยายเพิ่ม 2300 กิกะบิต การขยายความจุระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่ในเส้นทางสิงคโปร์ จีน (ฮ่องกง) และสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ระบบ คือ AAG, APG, FLAG โดยรวมความจุอยู่ที่ประมาณ 7,512 กิกะบิต รองรับปริมาณทราฟิกทั้งประเทศและการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และการสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ กำหนดแล้วเสร็จภายในปี2564

ส่วน โซน Innovation จะนำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ ผ่านบริการ IoT by CAT อาทิ อุปกรณ์วัดฝุ่น PM 2.5 สำหรับตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ  โคมไฟถนนอัจฉริยะสามารถสั่งงานและควบคุมในการปรับความเข้มของแสง อุณหภูมิ ตั้งเวลาการทำงาน อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานสำหรับตรวจวัดค่าพลังงานที่ใช้ในอาคารสำนักงานต่างๆ ชุดอุปกรณ์สำหรับนักวิจัยและพัฒนาสำหรับการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย LoRaWAN สามารถนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านโครงข่าย IoT แก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ฯลฯ โดยโครงข่าย LoRaWAN จะครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้  ส่วนโซน Smart Life จะได้พบกับ Smart Bar และ Robot Cafe ที่จะให้บริการกาแฟกับผู้ที่มาแวะเยี่ยมชม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 80