อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

กสทช.ครบรอบ8ปี สร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ดัน5Gเกิด

กสทช.ครบรอบ 8 ปีมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียม เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ผลักดันให้เกิด 5G เพื่อรองรับการพัฒนาการสื่อสารในระบบดิจิทัล จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.48 น.

วันนี้ (7 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวว่า ในนี้เป็นวันครบรอบ8 ปี คณะกรรมกสทช. โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการเหลืออยู่จำนวน 6 คน ดำเนินการตามภารกิจในการจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียม สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการที่มีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งผลักดันให้เกิด 5G เพื่อรองรับการพัฒนาการสื่อสารในระบบดิจิตอล รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา กสทช. ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย บริหารคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย กสทช. ได้เริ่มจัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHZ หรือที่เรียกว่า การประมูล 3G ซึ่งถือเป็นการประมูลคลื่นความถี่ครั้งแรกของประเทศไทย ในปี 2555 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการประกอบกิจการโทรคมนาคมจากระบบสัญญาสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาต และมีการจัดประมูลคลื่นความถี่เรื่อยมาจนล่าสุดในปี 2562 ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz สร้างรายได้เข้ารัฐรวมทั้งสิ้น 390,193 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กสทช. ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ 5G พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำให้มีการทดลองเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย

นอกจากนั้น จะได้ร่วมมือในการทดลองทดสอบ 5G กับภาคอุตสาหกรรมที่จะเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยี 5G ที่สำคัญ ขณะเดียวกันได้มีการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรับชมโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น แจกคูปองทีวีดิจิตอลเพื่อให้ผู้ชมได้มีอุปกรณ์ในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงแก้ปัญหาให้กับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลขณะนี้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำเรตติ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ รวมถึงการจัดลำดับความนิยมของผู้ชมรายการโทรทัศน์อย่างเป็นธรรม ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการการตั้งศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย ขึ้นเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และได้ดูแลในส่วนของรายการที่มีปัญหาเรื่องความเหมาะสมของรายการ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ รับเรื่องร้องเรียนเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งศูนย์ปราบการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ในด้านกิจการโทรคมนาคมมีการดูแลตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีที่เกิดปัญหา อาทิ โทรศัพท์ระเบิด บิลช็อก เป็นต้น

นอกจากนั้น กรณีเกิดภัยพิบัติ สำนักงาน กสทช. ประสานงานผู้ประกอบการทุกราย ให้ตรวจสอบและดูแลคุณภาพสัญญาณโทรคมนาคม และเร่งซ่อมแซมสถานีฐาน รวมถึงอุปกรณ์ที่อาจได้รับความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไม่ขาดช่วง หน่วยงานต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ในส่วนของศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช. เป็นแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ เพื่อการสื่อสารในทุกสภาวะ

ในอนาคต กสทช. จะดำเนินการสานต่อภารกิจเพื่อให้บรรลุผลของการจัดตั้งองค์กรอิสระ นั่นคือการปฏิบัติตามเจตจำนงของกฎหมายในการจัดตั้งองค์กร จัดสรรคลื่นความถี่ กับกำดูแลกิจการดาวเทียม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ ประเทศชาติ ประชาชน ทั้งในส่วนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า ในส่วนพิธีการได้จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระรูปจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  และสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล  โดยมี กสทช. 6 ท่าน และคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธี

จากนั้นได้จัดบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระราชกุศลและพระกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และอุทิศกุศลแด่บรรพชนด้านวิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม โดยจะเสร็จพิธีการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเสร็จในเวลาครึ่งวัน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60