อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

กสทช.ฉีกสัญญาเน็ตชายขอบทีโอที

กสทช. ยกเลิกสัญญาโครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ทุรกันดาร หลังทีโอทียังส่งมอบไม่ได้ มีมติให้กำหนดค่าโทรมือถืออัตราเดียว ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 15.54 น.

วันนี้ (4 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นานฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ.กสทช. กล่าวถึงผลการประชุมกรรมกรรมการ กสทช.ว่า ที่ประชุมบอร์ดได้พิจารณาการดำเนินการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์ความเร็วสูงในพื้นที่ทุรกันดาร ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปรากฎว่ามีพื้นที่หลายแห่ง ที่ยังติดตั้งไม่เสร็จโดยวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดตามกรอบเวลาที่ทีโอที ขอขยายเวลามาและกสทช.ขอยกเลิกสัญญา โดยให้ทีโอทีเป็นผู้กำหนดรายได้จากโครงการได้เฉพาะที่ส่งมอบแล้วและตรวจรับงานได้ ส่วนงานที่ตรวจรับไม่ได้จะให้เปิดการประกวดราคาใหม่ เพื่อหาผู้มารับงานดำเนินการต่อไป 

“กสทช.ให้ความเป็นธรรมทุกขั้นตอนโดยงานใดทำเสร็จแล้วจะจ่ายเงินให้ครบ ส่วนงานที่ยังไม่เสร็จให้ทีโอทีส่งตัวแทนมาตรวจสอบร่วมกับกสทช.เพื่อทำการตรวจสอบว่าโครงการใดส่งมอบได้ รวมถึงจะพิจารณามีค่าปรับที่ทีโอทีต้องรับผิดชอบด้วย สำหรับการประกวดราคาจะเร่งดำเนินการให้มีการประกวดราคาโดยเร็วที่สุด”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้นำอัตราค่าธรรมเนียบเลขหมายโทรคมนาคมเป็นอัตราเดียว ดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ประจำที่ (โทรศัพท์บ้าน) ให้กำหนดในอัตรา 1 บาท ต่อเลขหมาย ต่อเดือน อัตราค่าธรรมเนียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กำหนด 1.62 บาทต่อเลขหมาย ต่อเดือน 

ทั้งนี้ ให้มีบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 บาท ต่อเลขหมาย ต่อเดือนเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เวลาที่ประกาศมีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย ณ วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และหากมีการขอรับจัดสรรเลขหมายใหม่เพิ่มเติมให้ใช้อัตรา 1.62 บาทต่อเดือน สำหรับเลขหมายใหม่ที่ขอรับการจัดสรร ทั้งนี้ให้บรรจุอัตราค่าธรรมเนียมบรรจุใน(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และ(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง)ประกาศกสทช เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมไปรับฟังความเห็นสาธารณะต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 76