อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ดีป้า จัดงาน รวมพลคนเกษตรดิจิทัล

“ดีป้า” จัดงาน “รวมพลคนเกษตรดิจิทัล” สร้างการรับรู้ประโยชน์จากการนำดิจิทัลมาปรับใช้ พร้อมดึงสตาร์ทอัพร่วมถกแนวทางยกระดับภาคเกษตรไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร อังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.36 น.

วันนี้ (24 ก.ย.) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า ที่ผ่านมา ดีป้ามีนโยบายการทำงานร่วมกับภาคการเกษตรและผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัล และเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกรไทยว่าจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลได้ เพราะอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ด้วยสมาร์ทโฟนในมือ ในขณะเดียวกัน เมื่อเราสร้างแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่ดีและมีประโยชน์ให้เกษตรกร ความสามารถในการควบคุมผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ การสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำการเกษตรล่าสุด ดีป้าได้จัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนการตลาดด้วยความเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผน สร้างความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย.2562 ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว 

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมการนำเสนอแนวคิด ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร” ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกร่วมประชันความคิดในการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และยกระดับเกษตรไทยสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะ 3 ทีม ซึ่งทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และยังมีการออกร้านจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรกับเกษตรกร และการออกร้านผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต 

ส่วนวันที่ 24-25 กันยายน ดีป้า ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1” ให้กับเหล่าเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ เพื่อสร้างการรับรู้และสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โดย นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล Investor & Entrepreneur เจ้าของฟาร์มติดเทคโนโลยี ใช้ 8 คน ดูแล 800 ไร่ บริษัท ช็อกโกแลตเค้ก จำกัด ที่จะมาร่วมมอบความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44