อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

"ทรู อินคิวบ์" ดันเทคสตาร์ทอัพพัฒนาผลงานใน 10 สัปดาห์

ทรู อินคิวบ์ จับมือ RISE ปั้นสตาร์ทอัพ พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าและบริการได้ภายใน 10 สัปดาห์ พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจกับกลุ่มทรูและซีพี พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16.24 น.

วันนี้( 22 ส.ค.)ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค   ทรู อินคิวบ์ ร่วมกับ RISE  สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดโครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising Startup Together เฟ้นหาสตาร์ทอัพดาวรุ่งจากหลากหลายธุรกิจเทค ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู อินคิวบ์มุ่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพและสร้างเสริมนวัตกรรมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ระบบนิเวศระดับภูมิภาคที่สมบูรณ์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนไอเดียของคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นจริง  การอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน  พัฒนาไอเดีย บ่มเพาะธุรกิจ ตลอดจนถึงการร่วมลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเติบโตและก้าวไกลในเวทีโลก
 

โดยในปีนี้ ทรู อินคิวบ์ เดินหน้าจัดโปรแกรมบ่มเพาะและต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในโครงการ  True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising Startup Together เฟ้นหาสตาร์ทอัพในหลากหลายธุรกิจเทค อาทิ AI (Artificial Intelligence), Big Data, ML (Machine Learning), IoT (Internet of Things), Robotics, Fin Tech และ Agri Tech ที่กำลังมองหาพันธมิตรเพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเน้นในด้านการจับคู่ธุรกิจ พร้อมเร่งการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้ภายในเวลาเพียง 10 สัปดาห์ และที่สำคัญคือ การเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นสกิลที่สตาร์ทอัพสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 
“โครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising Startup Together  เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพได้รับความรู้และคำปรึกษาเพื่อนำไปต่อยอดการขยายธุรกิจจาก 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองระดับบริษัทใหญ่ ระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในไทย และระดับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดย ทรู อินคิวบ์ ได้ร่วมมือกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 200 องค์กรทั่วทั้งทวีปเอเชีย ที่มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงการ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสตาร์ทอัพที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ การอบรมในหลักสูตรแบบเข้มข้นกับเมนทอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดและการทำงานร่วมกันขององค์กรขนาดใหญ่กับสตาร์ทอัพ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มั่นใจว่า โครงการนี้จะเชื่อมต่อสตาร์ทอัพให้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  ทั้งยังนำไปสู่โอกาสในการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถของสตาร์ทอัพในการต่อยอดและขยายธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคได้ต่อไป”
 
 
 
ด้าน น.ส.รฐิยา อิสระชัยกุล Regional Head of Operations and International Expansion RISE กล่าวว่า  โครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising Startup Together  มีจุดเด่นที่แตกต่างจากโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่เครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่มทรู แหล่งเงินทุนสนับสนุนจากทรู อินคิวบ์ และที่สำคัญในปีนี้ ยังมีความร่วมมือกับ RISE ที่ เข้ามาร่วมเป็นผู้จัดโครงการ ซึ่ง RISE มีความเชี่ยวชาญในเฟ้นหานวัตกรรมจากสตาร์ทอัพทั่วโลกมาผสานและต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ตลอดจนประสบการณ์ในการนำกระบวนการทำงานที่รวดเร็วของเหล่าสตาร์ทอัพมาเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในองค์กรให้สามารถปรับใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่ได้จริง
 

โดยในโครงการนี้ RISE ได้ออกแบบ การจัด Boot Camp เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามจับคู่ธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะต้องทำให้สินค้าและบริการของสตาร์ทอัพสามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการขององค์กรใหญ่ได้แล้ว ยังเน้นด้านการปรับทัศนคติและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่ให้ราบรื่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจด้วย สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้จับคู่ทำงานร่วมกับหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่มทรู โดยมีโค้ชของ RISE ดูแลกระบวนการทำงานและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 

 ทั้งนี้ได้ออกแบบโครงการให้เป็นเวิร์คชอปเพื่อการพัฒนา Soft Skill ที่เป็นทักษะในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ  ผ่านกระบวนต่างๆ เริ่มตั้งแต่ การตั้งเป้าหมายร่วมกันแบบ OKR (Objectives and Key Results), การทำ sprint, การทำ Prototype พัฒนาสินค้าและบริการโดยการใช้หลักการ Agile ทำงานและประมวลผลอย่างรวดเร็ว และทดลองในตลาดจริงกับผู้บริโภคจริง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็วภายใน 10 สัปดาห์  รวมทั้งโอกาสเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำทางเทคโนโลยี “เว็บซัมมิท” ที่ประเทศโปรตุเกส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย สตาร์ทอัพที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค  – 9 ก.ย .62 ทางเว็บไซต์ทรู อินคิวบ์ www.trueincube.com
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69