อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

กสทช.ชี้ 36,814 ครัวเรือน ตอบรับใช้ USO NET ฟรีแล้ว

กสทช.เผยประชาชน 36,814 ครัวเรือน ลงทะเบียนตอบรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี 3 ปี ตามโครงการ USO NET ชายขอบกับกสทช.แล้ว อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.01 น.

วันนี้ (21 ก.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี 3 ปี ตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือที่เรียกว่า โครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. แล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือน ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะทยอยเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbpsให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน และตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้งหากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อน และเมื่อติดตั้งเรียบร้อยครัวเรือนนั้นก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ฟรีเป็นเวลา 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง 

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ก็สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเพียงเดือนละ 200 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าอัตราที่คิดกันอยู่ในปัจจุบัน 

นายฐากร กล่าวว่า มาตรการการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยของสำนักงาน กสทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ผ่านการค้าขายออนไลน์ สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตในท้องถิ่นออกสู่ตลาดอื่นๆ ที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเป็นเครื่องมือสำคัญในเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการการพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้มีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันได้

สำหรับโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาลที่จะจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย โดยจะจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โครงการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ. สต.) รวม 1,317 แห่ง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน และจะมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ฟรี ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ จำนวน 763 ศูนย์ ซึ่งจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน รวมถึงให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี ตลอดระยะเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ยังมี Wi-Fi Access Point บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะจำนวน 3,149 จุด (หมู่บ้านละจุด) ให้บริการด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 56