อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

"5จี" กลไกสำคัญพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการทดสอบทดลองการใช้งานเทคโนโลยี 5จี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นหน่วยงานหลักที่คอยผลักดันให้เกิด 5จี อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.


ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการให้บริการสื่อสารไร้สายมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคเทคโนโลยี 1จี มาถึง 4จี ทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยนจากการรับ-ส่งข้อความ หรือโทรหากันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเดิม เป็นการสื่อสารด้วยภาพ เสียง หรือวีดิโอ รวมทั้งข้อความแบบสองทาง (Interactive Communications) ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม โดยการดาวน์โหลดรูปภาพที่เคยใช้เวลาหลายนาที จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในระบบ 3จี / 4จี ได้โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
               
ปัจจุบัน มีการพูดถึงเทคโนโลยีใหม่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในโลกของการสื่อสารไร้สาย อย่าง เทคโนโลยี 5จี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ในช่วงการแข่งขันกีฬา Olympics 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนของเทคโนโลยี 5จี กับเทคโนโลยีก่อนหน้า คือ การช่วยสนับสนุนและขยายโอกาสการบริการด้านดิจิทัลให้กว้างขวาง และครอบคลุม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับบริการ 3จี หรือ 4 จี ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

เทคโนโลยี 5จี จะประกอบไปด้วย 3 คุณสมบัติหลัก คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากพร้อมกัน ซึ่งสามารถใช้สำหรับกิจกรรมออนไลน์ที่ใช้ปริมาณข้อมูลจำนวนมาก เช่น การรับชมวีดิโอถ่ายทอดสดความละเอียดระดับ 4K, การเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายที่เหนือกว่าเทคโนโลยี 4จี ถึง 15-20 เท่า รวมถึงการให้การเชื่อมต่อที่เสถียรมากขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยความหน่วงในการเชื่อมต่อที่ใช้เวลาเพียง 1/1,000 วินาที และยังมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้มากถึง 1 ล้านชิ้น ต่อ ตร./กม. ส่งผลให้การใช้งานบนโครงข่าย 5จี จะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของการควบคุมทางไกลอย่างการบังคับหุ่นยนต์โรบอท หรือรถยนต์ไร้คนขับ รวมไปถึงการจัดการโรงงานอัจฉริยะ การรักษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Telehealth) จนไปถึงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะและสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่อง เมื่อ 5จี เข้ามา คือ การใช้งานทางด้าน immersive technology หรือเทคโนโลยีที่เป็นการสร้างความกลมกลืนระหว่างโลกในความจริง กับโลกจำลองแบบดิจิตอล ก็คือ เทคโนโลยี VR (virtual reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั่งกลิ่น และอีกเทคโนโลยี คือ AR (Augmented reality) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานโดยการรวมสภาพแวดล้อมจริง กับวัสดุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งในยุค 5จี ทั้ง VR และ AR จะทำให้สมจริงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นในรูปแบบของ Real time ต่างจากที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย
               
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเทคโนโลยี 5จี ของประเทศไทยนั้น ต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่จะผลักดันให้เกิด 5 จี  ปัจจัยแรก คลื่นความถี่ (Spectrum) ต้องมีปริมาณมากพอ สำหรับให้บริการตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้กำหนดมาคือ ผู้ให้บริการควรมีปริมาณคลื่นความถี่ (Bandwidth) ในการให้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 200 MHz จึงจะเหมาะสมกับการให้บริการ 5จี ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทาง กสทช. ก็ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยเริ่มจากมีการเปิดให้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ไป  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น และยังมีการวางแผนเตรียมที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ กับคลื่นความถี่ย่าน 26 และ 28 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะประมูลพร้อมกันในปลายปีนี้อีกด้วย
               
ปัจจัยที่สอง โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี 5จี นั้น จะต้องรองรับการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก ฉะนั้นเพื่อให้เกิดการใช้งานที่เสถียร จะต้องมีการลงทุนจำนวนมหาศาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดคอขวดในการใช้งาน ดังนั้นทาง กสทช.จึงพยายามสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการขยายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการ หรือ Infrastructure sharing เพื่อช่วยลดวงเงินลงทุนตั้งต้นและลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้กับผู้ให้บริการแต่ละรายได้ และสามารถขยายโครงข่ายในพื้นที่บริการให้ครอบคลุมรวดเร็วยิ่งขึ้น
               
และปัจจัยที่สาม การเชื่อมต่อ (Connectivity) สำหรับเทคโนโลยี 5จี จะเป็นโครงข่ายอัจฉริยะที่ไม่ใช่เพียงเชื่อมโยงมนุษย์ด้วยกันแบบเทคโนโลยี 4จี แต่เป็นโครงข่ายที่รองรับการใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หรือไอโอที (Internet of Things หรือ IoT) และการสื่อสารของ AI อีกด้วย ดังนั้น การเชื่อมโยงโครงข่ายของ 5จี ต้องมีความง่าย และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายแบบไร้รอยต่อ ดังนั้น การจัดการให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวก การจัดการให้ผู้ประกอบการสามารถติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน ทั้งเสาและสายรูปแบบใหม่ๆได้ มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
               
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า กสทช. ได้เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ยุค 5จีแล้ว เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งประเทศไทยก็กำลังเปลี่ยนจุดยืนของตัวเอง จากประเทศเกษตรกรรมเต็มรูปมาเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69