อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ก.ดีอี เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยจ.ภูเก็ต

กระทรวงดีอี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562  (IDMEx2019) ณ จังหวัดภูเก็ต พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.27 น.

วันนี้ (11 ก.ค.) สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และจิตอาสา เพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกซ้อมการปฏิบัติ (Drill) เมื่อวันที่ วันที่ 6 - 8 ก.ค.2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต
    


โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กบปภ.ช) กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (IDMEx 2019) สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีภัยสึนามิในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ค.– 8 ก.ค.2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ การฝึกซ้อมการปฏิบัติ (Drill) เป็นแผนปฏิบัติการต่อเนื่องจากการฝึกซ้อมเชิงอภิปราย หรือ การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise หรือ  TTX) ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักของส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินที่ 2 (สปฉ.2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารในการสถาปนาระบบการสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง และการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร ประสานงาน และสั่งการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
    


นอกจากนี้ มีการบูรณาการด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา รวม 24 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองตำรวจสื่อสาร) กสทช. Thaicom AIS DTAC TRUE TOT CAT สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมน์  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA  สมาคมเพื่อนเตือนภัย สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เข้าร่วมการฝึกดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน  และถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เห็นความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนในการทำงานเพื่อส่วนรวม ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยประสานงานและช่วยกระจายข่าวสารไปสู่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53