อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

EMS ไปรษณีย์ไทย ส่งเช้าถึงบ่ายวันเดียวกัน

ไปรษณีย์ไทย ยกระดับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ส่งของเช้าถึงผู้รับในวันเดียวกัน ปักธงผู้นำบริการไปรษณีย์อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น.


นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจอี คอมเมิร์ซ (e-Commerce) ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการก็ต้องการส่งสิ่งของให้ถึงปลายทางด้วยความรวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้ตรงใจผู้บริการเช่นกันทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้ตระหนักถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นบริการส่งด่วนยอดนิยมของผู้ใช้บริการที่เลือกฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทย ให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นสากล และเป็นไปตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ถือเป็นการลดข้อผิดพลาดในด้านความล่าช้า เสียหาย และสูญหายที่เกิดขึ้นในระบบการให้บริการอีกด้วยพร้อมกันนี้ ยังได้ยกระดับคุณภาพบริการทั้งการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย ด้วยบริการส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น โดยส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 10.30 น. หรือ 11.00 น. (ตรวจสอบได้ ณ ไปรษณีย์ที่ฝากส่ง) ของจะถึงมือผู้รับปลายทางภายในวันเดียวกันไม่เกิน 18.00 น. และหากส่งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในเวลา 12.00 น. หรือ 17.00 น. (ตรวจสอบได้ ณ ไปรษณีย์ที่ฝากส่ง) ของจะถึงมือผู้รับปลายทางทั่วประเทศในวันถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วที่สุด ตามมาตรฐานของบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษอีเอ็มเอส (EMS) ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก้าวสู่การเป็นผู้นำการให้บริการไปรษณีย์และ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ที่คนไทยจะนึกถึงเป็นลำดับแรก ตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานTHP FIRST ที่ตั้งไว้ทั้งนี้ บริการ EMS ในประเทศได้รับการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งตอกย้ำการรักษาระบบคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น สะท้อนศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    18%
  • ไม่เห็นด้วย
    82%

บอกต่อ : 73